De mensen

De mensen

Stichting de Natuur en Milieufederaties is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van de 12 provinciale Natuur- en Milieufederaties. Een klein team faciliteert de onderlinge samenwerking en werkt aan professionalisering, beleidsontwikkeling en landelijke vertegenwoordiging. Daarnaast kent de stichting een Bestuur en een Raad van Toezicht.

Team

Hieronder stellen we ons team voor. Heb je specifieke vragen, neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Raad van toezicht

Voor de toezichthoudende functie is een Raad van Toezicht gevormd die twee maal per jaar bijeen komt. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit drie leden:

  • Paquita Perez
  • Suzanne van der Pijll
  • Han de Wit (voorzitter)