De mensen

De mensen

Stichting de Natuur en Milieufederaties heeft een Bestuur, een Raad van Toezicht en een Stafbureau.

Stafbureau

Het stafbureau is een klein facilitair bureau dat begeleidt in de voorbereiding en ondersteunt bij de uitvoering van het beleid. Hieronder stellen we ons team voor. Heb je specifieke vragen, neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Bestuur

Het algemeen bestuur van de Natuur en Milieufederaties bestaat uit de 12 directeuren van de Natuur- en Milieufederaties. De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester vormen het dagelijks bestuur, aangevuld met de netwerkdirecteur.

Naam Federatie
Jan-Willem Lobeek Natuur en Milieufederatie Groningen
Hans van der Werf Friese Milieu Federatie
Reinder Hoekstra Natuur en Milieufederatie Drenthe
Matthijs Nijboer (voorzitter) Natuur en Milieu Overijssel
Petra Souwerbren Gelderse Natuur en Milieufederatie
Joris Hogenboom Natuur en Milieufederatie Utrecht
Vera Dam Natuur en Milieufederatie Flevoland
Sijas Akkerman Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
Alex Ouwehand Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 
Ira von Harras (vicevoorzitter) ZMf (vereniging Zeeuwse Milieufederatie)
Hans Heijnen Natuur en Milieufederatie Limburg
Femke Dingemans Brabantse Milieufederatie

Het Bestuur geeft leiding aan de organisatie en toetst de uitvoering van het beleid. De directie stelt jaarlijks een werkplan met begroting op, waarin onder meer de gewenste resultaten, begrote kosten en beoogde financiering per project zijn vastgelegd. Het Bestuur toetst dit werkplan met begroting en stelt dit vast. De Raad van Toezicht (RVT) keurt het vervolgens goed. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Natuur en Milieufederaties.

Alle bestuursleden en toezichthouders voldoen aan de statutaire voorwaarden en de eisen van het CBF-keur.

Raad van toezicht

Voor de toezichthoudende functie is een Raad van Toezicht gevormd die twee maal per jaar bijeen komt. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden:

  • Jan Leentvaar
  • Paquita Perez
  • Suzanne van der Pijll
  • Kees Stap (voorzitter)
  • Han de Wit