Publicaties

Publicaties

Als Natuur en Milieufederaties zijn we continu bezig om te kijken welke positieve, duurzame veranderingen we teweeg kunnen brengen. Hoe willen we onze gewenste resultaten realiseren en hoe kijken we er op terug als deze behaald zijn? Op deze pagina vind je onze publicaties op een rij.

Landelijke jaarverslagen

Bekijk hier de laatste landelijke jaarverslagen van de Natuur en Milieufederaties:

Jaarverslagen per provincie

Bekijk hieronder de jaarverslagen van de twaalf Natuur- en Milieufederaties:

Meerjarenstrategie en impactmeting

Publicaties op thema

Hieronder vind je publicaties die gericht zijn op een specifiek thema.

Energietransitie

 • Hulpmiddelen bij de energietransitie
  De energietransitie is een proces waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn. Sommige trajecten zijn complex en nieuw waardoor nog niet altijd de juiste kennis en ervaring aanwezig is. Om overheden en energiecoöperaties op weg te helpen, hebben de Natuur en Milieufederaties gezamenlijk diverse hulpmiddelen ontwikkeld. Bekijk hier het overzicht.

Biodiversiteit

Circulair

 • Flyer circulaire verwerking maaisel
  Het wordt tijd voor een nieuwe blik op maaisel: niet afvoeren als afval, maar hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Provincies, gemeenten, waterschappen en de rijksoverheid maaien talloze bermen, waterwegen, perken en velden. Daarbij komt een enorme hoeveelheid maaisel vrij die circulair verwerkt kan worden, maar hoe doe je dat? Je leest het in deze flyer.
 • Flyer circulaire aanbouw
  Steeds vaker worden de principes van circulariteit toegepast binnen grote én kleine bouwprojecten. Dat is belangrijk, omdat het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen op lange termijn onhoudbaar is. Ook bij het realiseren van een aanbouw kun je hier rekening mee houden door (zo veel mogelijk) circulaire bouwmaterialen aan te schaffen en op een verantwoorde manier toe te passen. Lees meer in deze flyer.
 • Flyer Stappenplan Circulaire Bedrijfsvoering
  Deze flyer is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die stappen willen zetten richting een circulaire bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld de ontwerpafdeling van het product, de duurzaamheidsafdeling of de facilitaire dienst. De flyer biedt een stappenplan voor het circulair maken van een bedrijf of organisatie. Bekijk hier de flyer.
 • Flyer Circulaire Mode
  De impact van textielproductie en -afval op het milieu is enorm. Maar liefst 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de productie van kleding en schoenen. Daarnaast is het watergebruik gigantisch: voor één katoenen T-shirt is ongeveer 2700 liter water nodig! Andere problemen zijn watervervuiling, microplastics en bergen textielafval. Dit moet en kán echt anders! In deze flyer laten we zien wat je kunt doen om deel van de oplossing te worden. Bekijk hier de flyer.
 • Flyer Circulair Interieur
  Ben je milieubewust en wil je jouw huis graag duurzaam inrichten? In deze flyer staan een aantal tips die jou kunnen helpen tijdens de zoektocht naar meubels en accessoires met een lage milieu-impact. Bekijk hier de flyer.
 • Flyer Circulaire Cosmetica
  Wil jij er mooi uitzien én een schoon geweten? In deze flyer laten we zien op welke manier cosmeticaproducten het milieu belasten en wat jij kunt doen om deze impact te beperken. We maken een onderscheid tussen de verpakking en de bestandsdelen van het product. Vervolgens geven we aantal voorbeelden van voorlopers op het gebied van duurzame en circulaire cosmetica. Bekijk hier de flyer.
 • Flyer Meten Circulairiteit voor Bedrijven
  We werken in Nederland toe naar een circulaire economie in 2050. Om dit te bereiken zullen we anders moeten gaan werken en maatregelen moeten nemen. Het is belangrijk om met goede monitoring te meten of deze maatregelen het gewenste effect hebben. Er zijn (en worden) verschillende meetinstrumenten ontwikkeld om dit te doen. In deze flyer worden enkele van deze meetinstrumenten uitgelicht, die specifiek bruikbaar zijn voor MKB-bedrijven. Praktisch toepasbaar en laagdrempelig, met concrete resultaten. Bekijk hier de flyer.