Circulaire economie

Circulaire economie

Hoe mooi is het als afval geen afval meer is, maar een grondstof voor een nieuw product? Wij zetten ons in voor een circulaire economie. Afval bestaat niet. 

Natuur en Milieufederaties verbinden

Het omschakelen naar een circulaire economie vraagt om verandering en het pakken van kansen. De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) staan middenin de regio en stimuleren initiatieven van onderop.

We verbinden consumenten, (wijk)initiatiefnemers, ondernemers en de overheid. Op die manier werken we samen aan een duurzame circulaire economie waar maatschappelijk draagvlak voor is. We koppelen partijen in productieketens aan elkaar om de levenscyclus van producten te bevorderen. Zo gaan we slimmer om met grondstoffen en maken we Nederland duurzamer.

We versnellen de circulaire economie op lokaal, regionaal en landelijk niveau:

  • Wij bieden handelingsperspectief aan initiatiefnemers, inwoners, ondernemers en overheden
  • We ondersteunen lokale initiatieven en het sluiten van ketens
  • We agenderen knelpunten in de transitie op het juiste niveau
  • We dragen bij aan relevante beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan

Bekijk onze volledige aanpak in de flyer

Servicepunt Circulair

Wereldwijd koersen we af op een verbruik van 1,75 aarde per jaar. Nederland ligt dat nog een stuk hoger: 2,9 aarde per jaar (!). We moeten dus echt anders omgaan met grondstoffen. De NMF’s dragen bij aan de groei van een circulaire economie. Bijvoorbeeld met ons platform Servicepunt Circulair. Het platform biedt ondersteuning, informatie en inspiratie voor iedereen die iets voor elkaar wil boksen in de circulaire economie. Ook vind je hier een verzameling van circulaire producten en diensten die direct beschikbaar zijn.