Circulaire economie

Circulaire economie

De Natuur en Milieufederaties zetten zich in voor een circulaire economie. Hierin bestaat geen afval meer en wordt elk product of elke grondstof weer opnieuw gebruikt. Het is kort samen te vatten als: ‘afval = grondstof’.

Van onderop

We leven in een lineaire economie: we kopen, gebruiken en als we klaar zijn met een product gooien we het weg als afval. Het omschakelen naar een circulaire economie vraagt om verandering. Verandering bij zowel bedrijven, (semi) publieke opdrachtgevers als consumenten. De Natuur en Milieufederaties richten zich op een circulaire beweging van onderop. We leggen verbindingen tussen bewoners, ondernemers en overheid.

Andere aanpak

We brengen vraag en aanbod bij elkaar en creëren draagvlak voor productinnovatie door de consument hier nadrukkelijk bij te betrekken. En we koppelen partijen in productieketens aan elkaar om een integrale benadering in de levenscyclus van producten te bevorderen. Daarnaast stimuleren we verandering in het gedrag van consumenten door inzichtelijk te maken wat het effect is van hun huidige levensstijl.