Nienke Schuil

Nienke Schuil

Opgegroeid in de zuidwesthoek van Friesland, ben ik vertrouwd met weilanden en bossen. Natuur en milieu werden al snel mijn grote liefde en de studiekeuze was dan ook logisch. Aan de Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School in Velp maakte ik kennis met onder meer bosbouw, het boerenleven, bodemtechniek en cultuurtechniek. Daarnaast was ik zo geboeid door het fenomeen water, dat ik de opleiding Aquatische Ecotechnologie aan de Hogeschool Zeeland ben gaan volgen.

Mijn loopbaan begon bij het Hoogheemraadschap van Delfland, waar ik uiteindelijk omgevingsmanager was. Daarbij was ik actief als verbinder tussen de denkers en doeners binnen de organisatie. Een van onze mooiste prestaties was de aanleg van een areaal aan natte ecologische zones, de doelstelling van de Europese kaderrichtlijn water. Sinds mei 2020 werk ik als regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur bij de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

Plan Boom

Mijn persoonlijke missie is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van duurzaamheid, een mooie natuur en een schone leefomgeving. Daarom zit ik erg op mijn plek bij de Natuur en Milieufederaties en past dit ook feilloos bij mijn rol als landelijk projectleider van Plan Boom. Ik heb veel zin in om met mijn collega’s in de provincies, onze samenwerkende partners, inwoners, overheden en bedrijven aan de slag te gaan en samen heel veel bomen te planten.

Sinds januari 2024 is Nienke ook projectleider van de landelijke campagne Nacht van de Nacht.

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Projectleider Plan Boom en Nacht van de Nacht