Klimaat & Energie

Klimaat & Energie

Hoe zorgen we goed voor onze aarde en een veilige toekomst? Wij zetten ons in voor de versnelling van de energietransitie om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Tegelijkertijd werken we aan oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatverandering vormt een steeds grotere bedreiging. De gevolgen ervan worden met de dag concreter. Daarom strijden de Natuur en Milieufederaties in alle twaalf provincies tegen klimaatverandering. Dat doen we op verschillende manieren, maar altijd mét oog voor mens en natuur.

Natuurinclusieve energietransitie

De klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis kun je niet los van elkaar zien. Wij streven naar een natuurinclusieve energietransitie. Energieplannen voor bijvoorbeeld windmolens of zonneparken moeten niet onnodig tot ecologische en landschappelijke schade leiden. Er zijn juist volop kansen in de natuur en het landschap die we moeten benutten.

Naar pagina Natuurinclusieve Energietransitie

Maatschappij-inclusieve energietransitie

Klimaatverandering tegengaan doen we samen. Hoe meer mensen er meedoen, hoe groter de impact. We staan in contact met lokale initiatieven en moedigen (burger)participatie aan. Door goed te luisteren en handvatten te bieden, werken we samen om de energietransitie voor iedereen toegankelijk en succesvol te maken.

Naar pagina Maatschappij-inclusieve energietransitie

Klimaatadaptatie

Lange periodes van droogte, hogere temperaturen en extreme regenval: ze zijn het gevolg van klimaatverandering. Wereldwijd verandert de leefomgeving en moeten we ons aanpassen. We werken samen met overheden, inwoners en ondernemers om stad en land voor te bereiden op klimaatveranderingen.

Naar pagina Klimaatadaptatie

Wil je een energieproject starten? Of ga je in je gemeente aan de slag met de energietransitie?