Sonja Rentink

Sonja Rentink

Ik werk twee dagen in de week voor de Natuur en Milieufederaties en daarnaast werk ik twee dagen in de week voor de Brabantse Milieufederatie. Het is een leuke combinatie waarbij ik zowel met het provinciale als het landelijke werkgebied te maken heb.

Ik kan zelf erg genieten van een wandeling in de natuur, bijvoorbeeld in de Drunense Duinen of in het poldergebied waar ik woon. En ik vind het belangrijk dat we op een goede manier met die natuur omgaan. Ik probeer daar zelf in het dagelijks leven rekening mee te houden en ik vind het fijn dat ik daar ook met mijn werk een klein stukje aan bijdraag.

Sonja Rentink
Secretariaat
06 24191971
info@natuurenmilieufederaties.nl
LinkedIn