Hub Jongen

Hub Jongen

Hub Jongen, projectleider Boer&Buur met Natuur

Mijn hele werkzame leven ben ik bezig met het bouwen van startups, samenwerkingsverbanden en communities. De kennis en vaardigheden die ik daarbij heb opgedaan, zet ik nu in voor het versnellen van de voedseltransitie. Lokale voedselsystemen, met een kortere weg van boer tot bord en vooral een overgang naar natuurinclusieve landbouw zijn cruciaal voor die transitie.

Met het project Boer&Buur met Natuur, waarvan ik sinds juni 2023 projectleider ben, werken we precies dáár aan. Ik vind het heerlijk om ambitieuze boeren en betrokken burgers te helpen om samen mooie projecten op te zetten en zo de omslag naar natuurinclusieve landbouw een duw in de rug te geven. Want boeren mét de natuur leidt tot herstel van biodiversiteit, gezonder voedsel, een betere waterhuishouding, meer dierenwelzijn én een betere toekomst voor de boer. En dat kunnen boeren en buren samen doen.

In de tijd dat ik niet aan dit mooie project werk, help ik startups die óók werken aan oplossingen voor de natuurherstellende landbouw. Of ik zit met de handen in de aarde bij een professionele (uiteraard natuurinclusieve) kruidentuin.

Profiel Hub Jongen

Hub Jongen

Projectleider Boer&Buur met Natuur