Marije Breedveld

Marije Breedveld

Marije Breedveld Sinds oktober 2023 werk ik als manager programma’s en positionering bij de Natuur en Milieufederaties. Stimuleren van positieve maatschappelijke impact is voor mij een belangrijke drijfveer. Ik geloof dat bottom-up initiatieven essentieel zijn voor de weg naar een meer duurzame toekomst. Vanuit de twaalf federaties in Nederland werken wij aan een schone leefomgeving, rijke natuur en een aantrekkelijk landschap om in te leven.

Wat de Natuur en Milieufederaties voor mij bijzonder maakt, is dat we nauw samenwerken met burgerinitiatieven, bedrijven en maatschappelijke partijen om tot lokale oplossingen te komen. Ik tracht daarbij een brug te slaan tussen lokale praktijken en beleid op landelijk niveau. Het is inspirerend om te werken aan een beweging waarin we de aarde niet alleen minder uitputten maar écht beter maken om in te leven.

Wil jij daar ook een bijdrage aan leveren? Neem gerust contact met mij op!

Profiel Marije Breedveld

Marije Breedveld

Manager programma’s en positionering