Samenwerking

Samenwerking

De Natuur en Milieufederaties werken samen met organisaties, het bedrijfsleven, overheden en duizenden enthousiaste, betrokken mensen uit onze aangesloten organisaties om Nederland mooier en duurzamer te maken.

Aangesloten organisaties
De 12 Natuur- en Milieufederaties hebben in totaal ruim 1.000 aangesloten groepen. Deze vrijwilligersorganisaties van betrokken burgers zijn actief op het terrein van natuur en milieu. De Natuur en Milieufederaties ondersteunen de aangesloten organisaties in hun activiteiten en werken samen om natuur- en milieudoelen te realiseren.

Onze partners
We hebben verschillende partners waarvan we financiële steun ontvangen om onze projecten in de provincies te kunnen uitvoeren. Zo worden we bijvoorbeeld al vele jaren gesteund door de Nationale Postcode Loterij.

Landelijke lobby
Op landelijk niveau werken we samen met andere ‘groene’ organisaties, zoals Greenpeace, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Landschappen NL en Milieudefensie om natuur en milieu-issues onder het voetlicht te brengen bij de politiek.