Han de Wit

Han de Wit voorzitter RVT NMFRvT-voorzitter Han de Wit

In plaats van de stoffige oude biologie en aardrijkskundeboeken, nog stammend uit de jaren 50, nam Adrie Heerkens, de onderwijzer van klas vijf en zes van de lagere school, ons mee naar buiten. Hij liet ons onze eigen omgeving ontdekken en presenteerde via dia’s en films de rest van de wereld. In die vroege jaren 70 is mijn interesse in natuur en milieu ontstaan, wat heeft geleid tot een studie milieuhygiëne in Wageningen en een leven lang werken aan een schonere bodem en een betere leefomgeving. Dit heb ik gedaan bij TAUW, een ingenieursbureau, en bij verschillende kennis- en innovatieprogramma’s. En sinds 2018 ook als lid van de Raad van Toezicht bij de Natuur en Milieufederaties.

Profiel Han de Wit

Han de Wit

RvT-Voorzitter