Training Energieboswachter

Training Energieboswachter

Vind je de energietransitie belangrijk? Wil je meer leren over de combinatie van wind- en zonneparken én natuur en biodiversiteit? Ben je actief bij een lokale natuur-, landschaps- of energiegroep of wil je als betrokken inwoner je kennis vergroten? Dan is de Training Energieboswachter misschien wel iets voor jou! De training vond in het voorjaar van 2024 plaats in Utrecht, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Drenthe, Groningen, Limburg en zal later in het jaar ook starten in Brabant, Flevoland en Gelderland. Via deze pagina vind je informatie over de startdata van de trainingen en kun je zelf in contact komen met Energieboswachters, om gebruik te maken van hun kennis en kunde op het gebied van natuurinclusieve energietransitie.

Aanmelden | Resultaat | Programma | Praktisch | Aanvraag Energieboswachter

 

Over de training

Met deze training word je in drie maanden tijd opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding van deskundige gastsprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit, zowel voor nieuwe als bestaande projecten. De training wordt begeleid door de professionals van jouw provinciale Natuur en Milieufederatie.

Waarom deze training?

Om de klimaatdoelen te halen, is het van groot belang dat de energietransitie wordt versneld. Tegelijkertijd staat de Nederlandse natuur onder druk. Natuurinclusieve wind- en zonneparken zijn daarom hard nodig. Na de training kunnen projectontwikkelaars en beleidsmakers gebruikmaken van jouw essentiële (lokale) kennis en inzichten om hun plannen voor wind- en zonneparken biodiverser te maken. Of misschien start je wel je eigen natuurinclusieve energieproject!

Meld je aan voor de training

Dit is de ervaring van een deelnemer

Oud-cursist Bert Lemmens van IVN Laarbeek deelt zijn ervaringen met de training Energieboswachter in een interview. Bert is na het volgen van de training Energieboswachter enthousiast over de mogelijkheden die er zijn om de biodiversiteit te verbeteren: “Tijdens de Training Energieboswachter leer je hoe duurzame energie en biodiversiteit samen kunnen gaan.”

Lees hier het interview

Resultaat: wat levert de training op?

Na de training weet je beter hoe natuurinclusieve energieprojecten vormgegeven kunnen worden. Dat houdt in:

 • Veel kennis over ecologische meerwaarde bij zon- en windprojecten
 • Handvatten om locaties te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren
 • Praktijkervaring (oefen met een zelfgekozen zon- of windproject)
 • Interessant en leuk netwerk: Energieboswachters worden onderdeel van een expertpool en houden contact met andere Energieboswachters
 • Energieboswachters zeten zich in voor een actueel en maatschappelijk relevant vraagstuk
 • Officieel certificaat ‘Training Energieboswachter’

Kortom, jij weet na deze training beter hoe je natuurinclusieve energieprojecten kunt vormgeven!

Programma

De Training Energieboswachter omvat zeven avonden waarvan drie verdiepende kennissessies, twee regionale bijeenkomsten en twee online vragenuurtjes. Daarnaast werken deelnemers samen aan een praktijkopdracht. De totale tijdsinvestering bedraagt zo’n 40 uur, waarvan 20 uur voor zelfstudie en praktijkopdrachten.

 • Startbijeenkomst

  Datum: Woensdag 10 april
  Tijd:
  19.30-21.00 uur
  Locatie: Lokale federatie (fysiek)

  Tijdens deze avond krijgen deelnemers uitleg over de opzet van de training en de praktijkopdracht. We vertellen over de basisprincipes van biodiversiteit bij energieprojecten met behulp van ‘de biodiversiteitsimpactladder’. Verder is er ruim de tijd voor kennismaking en het stellen van vragen.

 • Kennissessie 1: RUIMTE

  Datum: Dinsdag 16 april
  Tijd:
  19.00-21.00 uur
  Locatie: Landelijk (online)
  Sprekers: Berber Koopmans & Alex de Meijer

  Hoe is de natuur in Nederland beschermd? Hoe ontwikkel je een project en welke rol spelen planprocedure en gebiedsanalyse daarin? Ook bekijken we welke informatie we kunnen halen uit toetsing op juridische- en beleidskaders. Sprekers Berber Koopmans en Alex de Meijer nemen je mee in hun expertise.

  Berber Koopmans (Bosch & van Rijn, adviseur en procesbegeleider wind- en zonneparken) gaat in op hoe de natuur in Nederland is beschermd en hoe dat zich vertaalt in onderzoek en procedures voor de ontwikkeling van wind- en zonneparken.

  Alex de Meijer (De Natuur en Milieufederaties, beleidsmedewerker natuurinclusieve energietransitie) gaat in op hoe Energieboswachters een gebied kunnen analyseren: de geldende bestemming(en) en beschermingsregels, de aanwezige (condities) voor de natuur en meer.

 • Bespreking praktijkopdracht #1

  Datum: Woensdag 24 april
  Tijd:
  19.30-20.30 uur
  Locatie: Lokale federatie (online of fysiek)

  Tijdens deze bespreking kunnen deelnemers vragen stellen over de praktijkopdracht, is er ruimte voor toelichting over de relevante lokale beleidskaders en is er ruimte voor intervisie tussen de verschillende groepjes.

 • Kennissessie 2: ZON

  Datum: Dinsdag 7 mei
  Tijd:
  19.00-21.00
  Locatie: Landelijk (online)
  Sprekers: Jeroen Schmaal & Friso van der Zee

  Deze sessie richt zich op de ecologische risico’s en kansen bij zonprojecten. Hierbij bekijken we wat de mogelijkheden zijn binnen de projecten.

  Jeroen Schmaal (Sunvest, ontwikkelaar van zonneparken) schetst het proces van het ontwikkelen van een zonnepark en gaat speciaal in op hoe natuur en landschap een plek krijgen in het ontwerp, waarmee daarbij allemaal rekening gehouden moet worden en hoe participatie van de omgeving daarbij een rol speelt.

  Friso van der Zee (Wageningen Environmental esearch, ecoloog, senior projectleider Biodiversiteit en Beleid) gaat in op hoe de biodiversiteit op een zonnepark kan worden bevorderd, met veel voorbeelden van inrichting en beheer.

 • Kennissessie 3: WIND

  Datum: Dinsdag 14 mei
  Tijd:
  19.00-21:00 uur
  Locatie: Landelijk (online)
  Sprekers: Luc Hoogenstein & Alex de Meijer

  Deze sessie richt zich op de ecologische risico’s en kansen bij windprojecten. Hierbij bekijken we wat de mogelijkheden zijn binnen de projecten.

  Luc Hoogenstein (Eneco, ecoloog duurzame energieprojecten, tevens specialist ecologie bij de Raad van Europa) en Alex de Meijer (De Natuur en Milieufederaties, beleidsmedewerker natuurinclusieve energietransitie) schetsen in een gezamenlijke presentatie de risico’s van windturbines voor met name vogels en vleermuizen, en mogelijkheden om die zoveel mogelijk te vermijden, en gaan vervolgens in op de mogelijkheden om een plús voor de natuur te realiseren. Ze gaan daarbij ook in op enkele recente ontwikkelingen in beleid en onderzoek.

 • Bespreking praktijkopdracht #2

  Datum: Woensdag 22 mei
  Tijd:
  19.30-20.30 uur
  Locatie: Lokale federatie (online of fysiek)

  Tijdens deze bespreking kunnen deelnemers vragen stellen over de praktijkopdracht, krijgen deelnemers toelichting op de feedbackrapporten van praktijkopdracht #1, is er ruimte voor toelichting over de relevante lokale beleidskaders en is er ruimte voor intervisie tussen de verschillende groepjes.

 • Slotbijeenkomst

  Datum: Woensdag 5 juni
  Tijd:
  19.30-21:00 uur
  Locatie: Lokale federatie (fysiek)

  Tijdens deze feestelijke slotbijeenkomst presenteren de groepjes hun ‘integraal advies’, ontvangen de deelnemers hun certificaat, is er een terugblik en evaluatie op de training en kijken we gezamenlijk naar de toekomst: hoe verder?

Aanmelden

Sluit jij je aan bij de Training Energieboswachter 2024? Leuk, je bent van harte welkom! De voorjaarstrainingen zijn in april van start gegaan. Daarvoor is aanmelden niet meer mogelijk. Dit jaar kun je je in onderstaande provincies nog aanmelden voor de training in het najaar (start september 2024).

Brabant Gelderland Flevoland

Praktische informatie

 • Kan ik me al aanmelden voor de volgende training?

  Voor de training van 2024 kun je je nog aanmelden in Brabant, Flevoland en Gelderland via het aanmeldformulier op de website van de betreffende federatie. Let op: de training in Flevoland is alleen beschikbaar voor inwoners van Zeewolde. Als er op een later moment nieuwe trainingsrondes van start gaan, lees je dat op deze pagina.

 • Wat is de doelgroep?

  Deze training is onmisbaar voor energiecoöperaties en iedereen die actief is in een lokale natuur- en milieuorganisatie. Daarnaast zijn geïnteresseerde burgers vaak ook welkom om deel te nemen aan de training. Het is aan de betreffende federatie om hierover te besluiten. Voorkennis over de energietransitie of ecologie is niet vereist, wel een leergierige en open houding.

 • Waar ligt de focus van de training?
  • De training is toegespitst op zonne- en windprojecten op land, niet op andere energietechnieken
  • De training focust zich primair op de omgang met natuurwaarden en gaat secundair over landschap
  • Andere belangrijke aspecten, zoals de business case, gezondheid en woongenot vallen buiten de scope van deze training
  • De focus ligt op kennisontwikkeling en training, niet op het bepalen van standpunten over de wenselijkheid van zon- en windprojecten
  • Binnen de training wordt, naast nog te realiseren projecten, ook gefocust op verbeteringen binnen al bestaande zonne- en windparken
 • Wat kost dat?

  De training kost € 49,- per persoon.

  Voor deze training geldt een annuleringsregeling:

  • €25,00 bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training
  • €49,00 bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de training

 • Hoeveel tijd ben ik kwijt aan de training?

  Van deelnemers verwachten we dat ze alle zeven avonden bijwonen en een tweetal praktijkopdrachten uitvoeren. De totale tijdsinvestering bedraagt zo’n 40 uur, waarvan 20 uur voor zelfstudie en de praktijkopdrachten.

In contact komen met een Energieboswachter?

Dat kan! In de afgelopen jaren zijn er al 321 energieboswachters opgeleid, die jou kunnen adviseren. Via onderstaande knop kun je een formulier invullen. Vervolgens zal er worden gezocht naar een Energieboswachter in de omgeving die aansluit bij het betreffende project of vraagstuk.

In contact komen met een Energieboswachter

Organisatie

Deze training is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. De training wordt gelijktijdig bij verschillende provinciale Natuur en Milieufederaties gegeven, waardoor er bij de drie inhoudelijke kennissessies ook deelnemers van andere federaties aanwezig zijn. De overige bijeenkomsten zijn enkel met de eigen provinciale deelnemers.

Meer informatie? Neem contact op:

Profiel Hendrik Pries (FMF)

Hendrik Pries (FMF)

Landelijk projectcoördinator Training Energieboswachter