Training Energieboswachter

Training Energieboswachter

Vind je de energietransitie belangrijk? Wil je meer leren over de combinatie van zon- en windparken én natuur en biodiversiteit? Ben je actief bij een lokale natuur-, landschaps- of energiegroep of wil je als betrokken inwoner je kennis vergroten? Meld je dan nu aan voor de verdiepende training Energieboswachter!

Direct inschrijven | Resultaat | Programma | Praktische info | Contact

Met deze training word je in twee maanden tijd opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding van deskundige gastsprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Zo draag je zelf bij aan een natuurinclusieve energietransitie. De training wordt begeleid door de professionals van jouw provinciale Natuur en Milieufederatie.

Trainingsronde 2023 gaat van start!

De training blijkt een doorslaand succes en Nederland kan nog veel meer Energieboswachters gebruiken. Daarom organiseren we in april-juni van dit jaar een nieuwe trainingsronde in maar liefst 8 provincies.

Meld je hieronder per provincie aan:

Dit is de ervaring van een deelnemer

Oud-cursist Bert Lemmens van IVN Laarbeek deelt zijn ervaringen met de training Energieboswachter in een interview. Bert is na het volgen van de training Energieboswachter enthousiast over de mogelijkheden die er zijn om de biodiversiteit te verbeteren: “Tijdens de Training Energieboswachter leer je hoe duurzame energie en biodiversiteit samen kunnen gaan.”

Lees hier het interview

Resultaat: wat levert de training op?

Jij weet na deze training beter hoe je natuurinclusieve energieprojecten kunt vormgeven.

 • Veel kennis over ecologische meerwaarde bij zon- en windprojecten.
 • Handvatten om locaties te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren.
 • Praktijkervaring (oefen met een zelfgekozen zon- of windproject).
 • Interessant en leuk netwerk: je wordt onderdeel van een expertpool en houdt contact met andere Energieboswachters.
 • Je zet je in voor een actueel en maatschappelijk relevant vraagstuk.
 • Officieel certificaat ‘Training Energieboswachter’.

Programma

De training omvat 7 avonden (op dinsdag en/of op woensdagavond) waarvan 3 verdiepende kennissessies, 2 regionale bijeenkomsten en 2 online vragenuurtjes. Daarnaast werk je samen met andere deelnemers aan een praktijkopdracht. De data voor de landelijke kennissessies liggen vast. Op de website van de betreffende federatie vind je binnenkort de data voor de overige bijeenkomsten in jouw provincie.

 • Startbijeenkomst

  • Datum: volgt later
  • Tijd: volgt later
  • Locatie: volgt later per provincie

  Tijdens deze avond krijg je uitleg over de opzet van de training en de praktijkopdracht. We vertellen over de basisprincipes van biodiversiteit bij energieprojecten met behulp van ‘de biodiversiteitsimpactladder’. Verder is er ruim de tijd voor kennismaking en het stellen van vragen.

 • Kennissessie 1: RUIMTE

  • Datum: Woensdag 19 april 2023
  • Tijd: 19:00 – 21:00 uur
  • Locatie: Online
  • Sprekers:
   • Vanessa Mommers (strategisch R.O.-adviseur bij RuimteVormen)
   • Matthijs Oppenhuizen (Pure Energie)

  Hoe is de natuur in Nederland beschermd? Hoe ontwikkel je een project en welke rol spelen planprocedure en gebiedsanalyse daarin? Ook bekijken we welke informatie we kunnen halen uit toetsing op juridische- en beleidskaders.

 • Bespreking praktijkopdracht #1

  • Datum: volgt later
  • Tijd: volgt later
  • Locatie: volgt later per provincie

  Tijdens deze bespreking kunnen deelnemers vragen stellen over de praktijkopdracht, is er ruimte voor toelichting over de relevante lokale beleidskaders en is er ruimte voor intervisie tussen de verschillende groepjes.

 • Kennissessie 2: ZON

  • Datum: Woensdag 10 mei 2023
  • Tijd: 19:00 – 21:00 uur
  • Locatie: Online
  • Sprekers:
   • Friso van der Zee (Wageningen University & Research)
   • Jeroen Schmaal (Sunvest)

  Deze sessie richt zich op de ecologische risico’s en kansen bij zonprojecten. Hierbij bekijken we wat de mogelijkheden zijn binnen de projecten.

 • Kennissessie 3: WIND

  • Datum: Dinsdag 16 mei 2023
  • Tijd: 19:00 – 21:00 uur
  • Locatie: Online
  • Sprekers:

  Deze sessie richt zich op de ecologische risico’s en kansen bij windprojecten. Hierbij bekijken we wat de mogelijkheden zijn binnen de projecten.

 • Bespreking praktijkopdracht #2

  • Datum: volgt later
  • Tijd: volgt later
  • Locatie: volgt later per provincie

  Tijdens deze bespreking kunnen deelnemers vragen stellen over de praktijkopdracht, krijgen deelnemers toelichting op de feedbackrapporten van praktijkopdracht #1, is er ruimte voor toelichting over de relevante lokale beleidskaders en is er ruimte voor intervisie tussen de verschillende groepjes.

 • Slotbijeenkomst

  • Datum: volgt later
  • Tijd: volgt later
  • Locatie: volgt later per provincie

  Tijdens deze feestelijke slotbijeenkomst presenteren de groepjes hun ‘integraal advies’, ontvangen de deelnemers hun certificaat, is er een terugblik en evaluatie op de training en kijken we gezamenlijk naar de toekomst: hoe verder?

Praktische informatie & inschrijven

 • Wat is de doelgroep?
  Deze training is onmisbaar voor energiecoöperaties en iedereen die actief is in een lokale natuur- en milieuorganisatie. Daarnaast zijn geïnteresseerde burgers vaak ook welkom om deel te nemen aan de training. Het is aan de betreffende federatie om hierover te besluiten. Voorkennis over de energietransitie of ecologie is niet vereist, wel een leergierige en open houding.
 • Waar ligt de focus van de training?
  • De training is toegespitst op zonne- en windprojecten op land, niet op andere energietechnieken.
  • De training focust zich primair op de omgang met natuurwaarden en gaat secundair over landschap.
  • Andere belangrijke aspecten, zoals de business case, gezondheid en woongenot vallen buiten de scope van deze training.
  • De focus ligt op kennisontwikkeling en training, niet op het bepalen van standpunten over de wenselijkheid van zon- en windprojecten.
 • Wat kost dat?
  De training kost €49,00 per persoon.

  Voor deze training geldt een annuleringsregeling:

  • €25,00 bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training
  • €49,00 bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de training

 • Hoe kan ik me aanmelden voor de training?

  De definitieve inschrijving verloopt via de website van de federatie in jouw provincie. Bovenaan deze pagina vind je binnenkort directe links naar de aanmeldformulieren. Iedere federatie zal zelf aangeven hoe de selectie verloopt, en wat het minimum en maximum aantal deelnemers is. Mensen die zich eerder al via de voorinschrijving hebben gemeld, worden persoonlijk benaderd door de betreffende federatie.

 • Hoeveel tijd ben ik kwijt aan de training?

  Van deelnemers verwachten we dat ze alle 7 avonden bijwonen en een tweetal praktijkopdrachten uitvoeren. De totale tijdsinvestering bedraagt zo’n 40 uur, waarvan 20 uur voor zelfstudie en de praktijkopdrachten.

 

Organisatie

Deze training is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. De training wordt gelijktijdig bij verschillende provinciale Natuur- en Milieufederaties gegeven, waardoor er bij de drie inhoudelijke kennissessies ook deelnemers van andere federaties aanwezig zijn. De overige bijeenkomsten zijn enkel met de eigen provinciale deelnemers.

Contact

Voor vragen kun je terecht bij jouw desbetreffende federatie. Heb je een algemene vraag voor ons of wil je in contact komen met de landelijke contactpersoon? Neem dan contact op met Gerben de Vries: g.de.vries@natuurenmilieufederaties.nl.