Training Energieboswachter

Training Energieboswachter

Met deze Training Energieboswachter worden betrokken burgers in twee maanden tijd opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve wind- en zonneparken. Onder leiding van deskundige gastsprekers krijgen zij de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit, en deze plannen te verbeteren. Zo dragen zij bij aan een natuurinclusieve energietransitie. De training wordt begeleid door de professionals binnen de deelnemende provinciale Natuur en Milieufederaties.

Over de training

Zowel de biodiversiteit als de energietransitie staan onder druk, maar zijn beide essentieel om de klimaatdoelen te behalen. Natuurinclusieve energietransitie is dan ook hard nodig. De opgeleide Energieboswachters zijn hierin een gouden schakel. Projectontwikkelaars en beleidsmakers van energieprojecten kunnen gebruikmaken van de essentiële (lokale) kennis van een Energieboswachter om zo conceptplannen voor wind en zon te verbeteren op ecologische kwaliteit.

Deze Energieboswachters zijn o.a. leden van lokale groepen die zich vrijwillig inzetten voor duurzaamheid en de kwaliteit van hun leefomgeving, leden van energiecoöperaties, mensen die actief zijn bij natuur- en landschapsorganisaties en betrokken burgers. In een training van twee maanden krijgen zij alle kennis en kunde aangereikt waarmee zij conceptplannen voor wind en zon kunnen beoordelen op ecologische kwaliteit, om deze plannen met het oog op natuurinclusiviteit te verbeteren. Zo worden zij opgeleid tot onmisbare gesprekspartners voor projectontwikkelaars, gemeenten en energiecoöperaties die aan de slag willen met het opwekken van duurzame energie.

In contact komen met een Energieboswachter

Vooraanmelding Training Energieboswachter 2024

 

 

Resultaat | Programma | Praktische info | Aanvraag Energieboswachter

Dit is de ervaring van een deelnemer

Oud-cursist Bert Lemmens van IVN Laarbeek deelt zijn ervaringen met de training Energieboswachter in een interview. Bert is na het volgen van de training Energieboswachter enthousiast over de mogelijkheden die er zijn om de biodiversiteit te verbeteren: “Tijdens de Training Energieboswachter leer je hoe duurzame energie en biodiversiteit samen kunnen gaan.”

Lees hier het interview

Resultaat: wat levert de training op?

Deelnemers weten na deze training beter hoe natuurinclusieve energieprojecten vormgegeven kunnen worden. Dat houdt in:

 • Veel kennis over ecologische meerwaarde bij zon- en windprojecten
 • Handvatten om locaties te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren
 • Praktijkervaring (oefen met een zelfgekozen zon- of windproject)
 • Interessant en leuk netwerk: Energieboswachters worden onderdeel van een expertpool en houden contact met andere Energieboswachters
 • Energieboswachters zeten zich in voor een actueel en maatschappelijk relevant vraagstuk
 • Officieel certificaat ‘Training Energieboswachter’

Energieboswachter worden?

De training Energieboswachter is in 2023 in verschillende provincies gegeven. In 2024 hopen we de training weer door het hele land heen te gaan verzorgen. Ben je geïnteresseerd om mee te doen aan de eerstvolgende training? Vul dan in dit formulier je contactgegevens in. Zodra bekend is of en waar de training in 2024 van start zal gaan, ontvang je hierover bericht en kan je jouw aanmelding definitief maken.

Programma

De Training Energieboswachter omvat zeven avonden waarvan drie verdiepende kennissessies, twee regionale bijeenkomsten en twee online vragenuurtjes. Daarnaast werken deelnemers samen aan een praktijkopdracht. Wanneer een nieuwe trainingsronde van start gaat, worden de data en tijden met de deelnemers gedeeld.

 • Startbijeenkomst

  Tijdens deze avond krijgen deelnemers uitleg over de opzet van de training en de praktijkopdracht. We vertellen over de basisprincipes van biodiversiteit bij energieprojecten met behulp van ‘de biodiversiteitsimpactladder’. Verder is er ruim de tijd voor kennismaking en het stellen van vragen.

 • Kennissessie 1: RUIMTE

  Hoe is de natuur in Nederland beschermd? Hoe ontwikkel je een project en welke rol spelen planprocedure en gebiedsanalyse daarin? Ook bekijken we welke informatie we kunnen halen uit toetsing op juridische- en beleidskaders.

 • Bespreking praktijkopdracht #1

  Tijdens deze bespreking kunnen deelnemers vragen stellen over de praktijkopdracht, is er ruimte voor toelichting over de relevante lokale beleidskaders en is er ruimte voor intervisie tussen de verschillende groepjes.

 • Kennissessie 2: ZON

  Deze sessie richt zich op de ecologische risico’s en kansen bij zonprojecten. Hierbij bekijken we wat de mogelijkheden zijn binnen de projecten.

 • Kennissessie 3: WIND

  Deze sessie richt zich op de ecologische risico’s en kansen bij windprojecten. Hierbij bekijken we wat de mogelijkheden zijn binnen de projecten.

 • Bespreking praktijkopdracht #2

  Tijdens deze bespreking kunnen deelnemers vragen stellen over de praktijkopdracht, krijgen deelnemers toelichting op de feedbackrapporten van praktijkopdracht #1, is er ruimte voor toelichting over de relevante lokale beleidskaders en is er ruimte voor intervisie tussen de verschillende groepjes.

 • Slotbijeenkomst

  Tijdens deze feestelijke slotbijeenkomst presenteren de groepjes hun ‘integraal advies’, ontvangen de deelnemers hun certificaat, is er een terugblik en evaluatie op de training en kijken we gezamenlijk naar de toekomst: hoe verder?

Praktische informatie & inschrijven

 

 • Kan ik me al aanmelden voor de volgende training?

  De training Energieboswachter is in 2023 in verschillende provincies gegeven. Ben je geïnteresseerd om mee te doen aan de eerstvolgende training? Vul dan in je contactgegevens in via dit formulier. Zodra bekend is of en waar de training in 2024 van start zal gaan, ontvang je hierover bericht en kan je jouw aanmelding definitief maken.

 • Wat is de doelgroep?

  Deze training is onmisbaar voor energiecoöperaties en iedereen die actief is in een lokale natuur- en milieuorganisatie. Daarnaast zijn geïnteresseerde burgers vaak ook welkom om deel te nemen aan de training. Het is aan de betreffende federatie om hierover te besluiten. Voorkennis over de energietransitie of ecologie is niet vereist, wel een leergierige en open houding.

 • Waar ligt de focus van de training?
  • De training is toegespitst op zonne- en windprojecten op land, niet op andere energietechnieken.
  • De training focust zich primair op de omgang met natuurwaarden en gaat secundair over landschap.
  • Andere belangrijke aspecten, zoals de business case, gezondheid en woongenot vallen buiten de scope van deze training.
  • De focus ligt op kennisontwikkeling en training, niet op het bepalen van standpunten over de wenselijkheid van zon- en windprojecten.
 • Wat kost dat?

  De training kost €49,00 per persoon.

  Voor deze training geldt een annuleringsregeling:

  • €25,00 bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training
  • €49,00 bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de training

 • Hoeveel tijd ben ik kwijt aan de training?

  Van deelnemers verwachten we dat ze alle 7 avonden bijwonen en een tweetal praktijkopdrachten uitvoeren. De totale tijdsinvestering bedraagt zo’n 40 uur, waarvan 20 uur voor zelfstudie en de praktijkopdrachten.

 • Hoe kom ik in contact met een Energieboswachter?

  Via het formulier onderaan deze pagina kan je een aanvraag indienen om in contact te komen met een Energieboswachter bij jou in de buurt. Afhankelijk van het type project en de vraag zoeken wij een geschikte match.

Organisatie

Deze training is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. De training wordt gelijktijdig bij verschillende provinciale Natuur- en Milieufederaties gegeven, waardoor er bij de drie inhoudelijke kennissessies ook deelnemers van andere federaties aanwezig zijn. De overige bijeenkomsten zijn enkel met de eigen provinciale deelnemers.

In contact komen met een Energieboswachter?

Vul dan onderstaand formulier in. Er zal worden gezocht naar een Energieboswachter in de omgeving die aansluit bij het betreffende project of vraagstuk.

Meer informatie? Neem contact op:

Profiel Gerben de Vries

Gerben de Vries

Programmaleider Klimaat & Energie