Hulpmiddelen bij de energietransitie

Hulpmiddelen bij de energietransitie

De energietransitie is een proces waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn. Sommige trajecten zijn complex en nieuw waardoor nog niet altijd de juiste kennis en ervaring aanwezig is. Om overheden en energiecoöperaties op weg te helpen, hebben de Natuur en Milieufederaties gezamenlijk diverse hulpmiddelen ontwikkeld. In het overzicht hieronder zijn alle hulpmiddelen te downloaden.

 

Overzicht van de hulpmiddelen:

Wind- en zonneparken realiseren met inwoners

Wind- en zonneparken realiseren met inwoners

Voor wie:  Gemeenten

 

Wat: Handreiking voor gemeenten met informatie en tips over hoe inwoners betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken. De brochure gaat in op zowel procesparticipatie als de financiële participatie om te komen tot minimaal 50% lokaal eigendom.

Lees hier meer over de handreiking.

Download direct de handreiking

Aanbevelingen voor het schrijven van een goede warmtevisie

Aanbevelingen voor het schrijven van een goede warmtevisie

Voor wie: Gemeenten

 

Wat: In 2021 dienen alle gemeenten een Transitievisie Warmte geschreven te hebben. Deze tool belicht de sterke kanten van eerder geschreven warmtevisies zodat die ingezet kunnen worden bij de zelf te schrijven warmtevisie.

Lees meer over de aanbevelingen.

Download direct de aanbevelingen

Samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren

Samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren

Voor wie: Energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren

Wat: Wat doe je als je agrarische grondeigenaar bent en je wordt benaderd door een initiatiefnemer? En wat doe je als vertegenwoordiger van een lokale energiecoöperatie als je op zoek bent naar mogelijke locaties? Dit memorandum geeft enkele suggesties voor een goede samenwerking.

Download hier direct het memorandum

Checklist natuurbelangen bij zonneparken

Checklist natuurbelangen bij zonneparken

Voor wie: Gemeenten en energiecoöperaties

Wat: Deze checklist biedt hulp bij het bepalen van welke natuuraspecten extra of juist minder aandacht behoeven en helpt betrokken partijen in goed overleg afspraken maken over de wijze van vooronderzoek en eventuele realisatie.

Lees meer over deze checklist.

Download direct de checklist

Checklist natuurbelangen bij Wind op land

Checklist natuurbelangen bij Wind op land

Voor wie: Gemeenten, natuurorganisaties, ontwikkelaars

Wat: Wil je weten welke maatregelen te nemen zijn om de effecten op natuur zo klein mogelijk te laten zijn? Deze checklist geeft een duidelijk overzicht met wat er wettelijk al voorgeschreven wordt en wat er bovenwettelijk voor afspraken gemaakt kunnen worden. Dit geldt zowel voor locatiekeuze als voor inrichting van een gebied.

Download direct deze checklist

De constructieve zonneladder

De constructieve zonneladder

Voor wie: Gemeenten

Wat: Met ‘De Constructieve Zonneladder’ kunnen gemeenten en regio’s in vijf stappen zelf helder en realistisch beleid uitwerken voor een goede inpassing van zonne-energie.

Download direct de Constructieve zonneladder

Samen verder met windenergie op land

Samen verder met windenergie op land

Voor wie: Gemeenten en energiecoöperaties

Wat: In dit rapport presenteren we de resultaten van een onderzoek naar vier windprojecten. Het geeft een overzicht van de geleerde lessen en aanbevelingen die voortkomen uit de resultaten.

Download hier direct het rapport

.

.