Ambassadeurs Klimaatbuffers

Ambassadeurs Klimaatbuffers

We lezen erover en ervaren het zelf aan den lijve. Klimaatverandering bedreigt onze veilige en mooie leefomgeving. Het gaat daarbij zowel om toenemende wateroverlast en watertekorten, als om hittestress in steden. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft zes mooie concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven. Hiervoor zijn we op zoek naar ambassadeurs om deze natuurlijke klimaatbuffers te promoten bij gemeenten, waterschappen en provincies.

Nederlandse overheden zijn druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarbij is keuze tussen technische- en meer natuurlijke maatregelen. Technische maatregelen, zoals bijvoorbeeld hogere dijken, stuwen en pompen, hebben vaak het nadeel dat ze niet duurzaam zijn en snel vervangen moeten worden. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een samenwerking tussen alle grote Nederlandse Natuurorganisaties, maakt zich daarom hard voor meer natuurlijke oplossingen, zogeheten natuurlijke klimaatbuffers.

Natuurlijke klimaatbuffers zijn natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering. Voorbeelden van Klimaatbuffers zijn bijvoorbeeld verkoelend groen in de stad, rivieren met nieuwe nevengeulen die meer water bergen, dijken met vooroevers of aangroeiende kwelders aan de kust. De klimaatbuffers verminderen hittestress, overstroming en droogte en dragen tegelijk bij biodiversiteit!

Hoewel natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering steeds vanzelfsprekender worden, is deze werkwijze nog lang niet “mainstream”. Daar wil de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers zich de komende tijd hard voor gaan maken. Daarom hebben wij de zogenaamde “klimaatbufferambassadeurs” in het leven geroepen: vrijwilligers die hun expertise op gebied van water, natuur en lobby in willen zetten voor promotie van natuurlijke klimaatbuffers aan de gesprekstafels waar de klimaatdialogen worden gevoerd.

Word klimaatbufferambassadeur!

Wil jij zorgen dat we met méér natuur ons land beschermen tegen klimaatverandering? Ambieer jij een invloedrijke plek bij gesprekken over onze toekomst? Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer ambassadeur te worden in jouw eigen provincie. Informeer bij de Natuur en Milieufederatie bij jou in de buurt (klik op de kaart hieronder voor contactgegevens).

Friesland

Friese Milieu Federatie
Agora 6
8934 CJ Leeuwarden
058 – 7600 760
info@fmf.frl

Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel
Aan de Stadsmuur 79-83
8011 VD Zwolle
038 – 4250 960
info@natuurenmilieuoverijssel.nl

Utrecht

Natuur en Milieufederatie Utrecht
Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht
030 – 2567 350
info@nmu.nl

Noord-Holland

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
Kleine Tocht 4 a
1507 CB Zaandam
075 – 6351 598
mnh@mnh.nl

Zuid-Holland

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
Laan van Nieuw Oost-Indië 131e
2593 BM Den Haag
070 – 3040 114
info@milieufederatie.nl

Zeeland

Zeeuwse Milieufederatie
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
0118 – 654 180
info@zmf.nl

Noord-Brabant

Brabantse Milieufederatie
Heuvelring 92
5038 CL Tilburg
013 – 5356 225
bmf@brabantsemilieufederatie.nl

Limburg

Natuur en Milieufederatie Limburg
Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond
06 -1396 6089
info@nmflimburg.nl

Nieuws over Klimaatbuffers