Maatschappij-inclusieve energietransitie

Maatschappij-inclusieve energietransitie

De energietransitie is gebaat bij een brede maatschappelijke betrokkenheid. Van jongeren in een drukke stad tot ouderen in een rustige woonwijk: iedereen moet de mogelijkheid krijgen om mee te doen met de duurzame energietransitie.

Met de energietransitie streven we naar een energievoorziening die duurzamer en groener is, met bronnen zoals de zon of wind. We staan in alle twaalf de provincies in contact met lokale initiatieven. We moedigen (burger)participatie aan en gaan in gesprek met overheden en bedrijven. Zo zoeken we samen naar duurzame oplossingen die de energietransitie in de maatschappij bevorderen.

Foto header: Grunneger Power – Zonnepark Vierverlaten

Jongerenparticipatie in de energietransitie

‘De jongere’ denkt en doet nog niet erg actief mee in de reguliere participatieprocessen van gemeenten en regio’s. Dat kan anders. Om de Regionale Energie Strategie (RES) regio’s en gemeentes te helpen, hebben we een flyer gemaakt met tips en praktijkvoorbeelden.

Zo betrek je jongeren bij de energietransitie

 

Participatiecoalitie

Samen met HIER, Energie SamenBuurkracht en LSA bewoners bundelen we sinds 2019 onze kennis en ervaring in de Participatiecoalitie. Vijf maatschappelijk organisaties van, voor en door bewoners. Als een regio of gemeente aan de slag wil met de Regionale Energiestrategie of Aardgasvrije Wijken, dan helpt de Participatiecoalitie bij het betrekken van bewoners. Het succesvol uitvoeren van het Klimaatakkoord lukt alleen sámen met bewoners.

Bezoek de website

Aardgasvrije wijken

Het is alleen mogelijk om een wijk succesvol aardgasvrij te maken als bewoners bij het proces worden betrokken. Uit onderzoek blijkt dat bewoners meer tevreden zijn over de aanpak van aardgasvrije wijken als een eigen initiatief daarin een belangrijke rol speelt. Met het Programma Aardgasvrije Wijken zijn er al diverse proeftuinen aangelegd. De Participatiecoalitie heeft de afgelopen twee jaar ruim 75 bewonersinitiatieven begeleid naar afspraken met hun gemeente over de aanpak van een aardgasvrije wijk.

Lees meer over Aardgasvrije Wijken