Loket Energie & Natuur

Loket Energie & Natuur

Zonne- en windenergie realiseren met een plus voor de natuur, dát is de missie van het nieuwe Loket Energie & Natuur. Niet langer die voortdurende botsingen tussen de energietransitie en natuurbelangen, maar juist zorgen dat ze elkaar versterken. Ben je benieuwd naar de laatste inzichten of zoek je handelingsperspectief? Wij helpen je graag op weg!

Hiervoor kun je terecht bij het loket

De uitdaging waar we voor staan: ervoor zorgen dat wind- en zonneparken zo min mogelijk ecologische schade veroorzaken en juist bijdragen aan natuurherstel. Het kan, het is nodig, en we zien de interesse in dit thema rap toenemen. Maar we zien ook dat allerlei kansen niet benut worden, omdat bij veel partijen de kennis nog ontoereikend is.

Bij het loket kun je terecht met vragen over:

  • inrichting en langjarig beheer
  • financieringsmogelijkheden
  • participatief ontwerp
  • en nog veel meer

Loket Energie & Natuur wordt dé kennisplek en ideeënmotor voor biodiversiteit in zonneparken en windparken. Stel ons je hulpvragen via de digitale vraagbaak, denk mee over de onderzoeksagenda of neem een kijkje in de etalage van projecten!

Waarom een natuurinclusieve energietransitie?

  • Lees hier waarom
    Het klimaatprobleem wordt steeds nijpender. We moeten ons uiterste best doen om de energietransitie tot een succes te maken. Voor de duurzame opwekking van elektriciteit gaat het de komende jaren vooral om wind- en zonne-energie. De Natuur en Milieufederaties vragen daarbij extra aandacht voor natuur en landschap. Er is sprake van een biodiversiteitscrisis en windparken en zonnevelden worden daarbij een extra drukfactor. Het ruimtegebruik verkleint leefgebieden, windturbines maken bovendien slachtoffers onder vogels en vleermuizen. De uitdaging waar we voor staan: ervoor zorgen dat wind- en zonneparken zo min mogelijk ecologische schade veroorzaken en juist bijdragen aan natuurherstel.

Vraagbaak

De Natuur en Milieufederaties hebben samen veel kennis, ervaring en ideeën over de natuurinclusieve energietransitie. Die stellen we graag ter beschikking. Tot eind 2023 behandelen we 40 hulpvragen van lokale overheden, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties. 

Ben je benieuwd naar wat je vanuit jouw rol kunt bijdragen? Op zoek naar de laatste inzichten of naar handelingsperspectief? Loop je tegen een uitdaging aan? Of wil je graag meedenken over nieuwe samenwerkingsverbanden, of input leveren voor onze onderzoeksagenda? Laat dan een vraag achter via het onderstaande formulier. Wij voorzien je graag van informatie, inspiratie en een onafhankelijke blik van buitenaf. We gaan uit van één hulpvraag per instantie, op volgorde van binnenkomst. Vragen worden alleen behandeld als ze passen binnen de kaders van dit Loket. Onze adviezen gaan uit van intern beschikbare kennis en kunde, en zijn nooit bedoeld ter bevordering van de economisch-strategische positie van een individuele partij.

Ga naar het formulier

Onderzoeksagenda

Alle wetenschappelijke kennis en goede intenties ten spijt: tussen droom en daad staan nog altijd een aantal beren op de weg. De komende tijd doen we daarom onderzoek naar een aantal actuele vraagstukken die rondzingen in het ‘natuurinclusieve wereldje’. Altijd met het doel om meer handelingsperspectief te bieden en het natuurinclusieve denken in de praktijk te brengen.

We beginnen met 11 onderzoeksvragen. Heb jij suggesties hoe we dit het beste kunnen aanvliegen, of wie we beslist moeten spreken? Vul dan het webformulier in. We horen het graag!

  • 4. Verdienmodellen
    Kan natuurinclusieve inrichting onderdeel zijn van nieuwe verdienmodellen voor boeren?
  • 5. Landaankoop
    Hoe kan landaankoop (bijv. vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de gebiedsaanpak voor stikstof en andere opgaven) benut worden voor natuurinclusieve energieprojecten?
  • 10. Participatief ontwerp
    Participatief ontwerp: hoe kunnen participatieprocessen worden ingericht om een optimaal ecologisch rendement te halen?

In de etalage

Goed nieuws, je hoeft het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden, er zijn in Nederland al tal van goede voorbeelden te vinden. Laat je inspireren door deze succesvolle projecten en kansrijke concepten! De voorbeelden in de etalage zijn interessant en er valt veel van te leren. Dat wil niet zeggen dat ze in álles perfect zijn. We blijven leren.

Contactpersonen Loket Energie & Natuur