Energietuinen

Project | Thema: Duurzame energie

Energietuinen Nederland

Met Energietuinen Nederland willen de Natuur en Milieufederaties zichtbaar maken dat grootschalige opwek van duurzame energie ook mooi kan zijn én kan samengaan met natuur en recreatie.

Tuinen waar je energie van krijgt

De komende vijf jaar gaan we tenminste twee iconische Energietuinen realiseren. Op deze locaties komt bijvoorbeeld een zonnepark met natuur, wandel- en fietspaden en moestuinen. Families kunnen er recreëren, kinderen kunnen er spelen en je kunt er sporten in een mooi, spannend landschap. Allemaal zaken waar je energie van krijgt en die bijdragen aan onze gezondheid.

Van en voor burgers

De multifunctionele Energietuinen worden in co-creatie met de omgeving en belanghebbenden ontworpen en uitgevoerd. Een uitgebreid traject van voorlichting, educatie, samenwerking en begeleiding maakt onderdeel uit van het project. Hiermee willen de Natuur en Milieufederaties de betrokkenheid onder burgers versterken en de professionaliteit van de burgerbeweging vergroten. Met de bedoeling dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie.

Tags:

“Om klimaatverandering tegen te gaan, is grootschalige duurzame energieopwek essentieel. Maar dit moet niet ten koste gaan van ons landschap en de natuur. Met Energietuinen laten we zien dat duurzame energie van waarde kan zijn voor de omgeving.”

Annie van de Pas, netwerkdirecteur de Natuur en Milieufederaties

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een extra schenking van 1,65 miljoen van de Postcode Loterij. De Natuur en Milieufederaties zijn sinds 1996 vaste beneficiënt van de Postcode Loterij.

Tags: