Energietuinen

Energietuinen Nederland

Project | Thema: Duurzame energie

Tuinen waar je energie van krijgt

Met Energietuinen Nederland willen de Natuur en Milieufederaties zichtbaar maken dat grootschalige opwek van duurzame energie ook mooi kan zijn én kan samengaan met natuur en recreatie.

Logo Energietuinen NLDe komende vijf jaar hebben we de intentie om drie grensverleggende Energietuinen te gaan realiseren. Op deze locaties komt bijvoorbeeld een zonnepark met natuur, wandel- en fietspaden en moestuinen. Families kunnen er recreëren, kinderen kunnen er spelen en je kunt er sporten in een mooi, spannend landschap. Allemaal zaken waar je energie van krijgt en die bijdragen aan onze gezondheid.

  • Wat is een Energietuin?
    Bij een Energietuin is het de ambitie om te komen tot:
    Een toegankelijk terrein waar op duurzame wijze hernieuwbare energie wordt opgewekt, natuur is of wordt ontwikkeld en ruimte is voor recreatie en beleving. Deze elementen worden gecombineerd in een grensverleggend integraal ontwerp voor een landschap met oog voor ruimtelijke kwaliteit. Op de locatie vindt ook educatie of voorlichting plaats over duurzame hernieuwbare energie en natuur. Bij de ontwikkeling van een Energietuin wordt de omgeving nauw betrokken, zodat de lokale gemeenschap kan meedenken, meedoen en mede-eigenaar zijn.
    Download de definitie Energietuinen

Van en voor burgers

De Natuur en Milieufederaties werken samen met Wageningen University & Research aan de Energietuin van de toekomst. In co-creatie met de omgeving en belanghebbenden worden deze multifunctionele tuinen ontworpen en uitgevoerd. Een uitgebreid traject van voorlichting, educatie, samenwerking en begeleiding maakt onderdeel uit van het project. Hiermee willen de Natuur en Milieufederaties de betrokkenheid onder burgers versterken en de professionaliteit van de burgerbeweging vergroten. Met de bedoeling dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie.

Tags:

“Om klimaatverandering tegen te gaan, is grootschalige duurzame energieopwek essentieel. Maar dit moet niet ten koste gaan van ons landschap en de natuur. Met Energietuinen laten we zien dat duurzame energie van waarde kan zijn voor de omgeving.”

Annie van de Pas, netwerkdirecteur de Natuur en Milieufederaties

Nieuwsberichten

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een extra schenking van 1,65 miljoen van de Postcode Loterij. De Natuur en Milieufederaties zijn sinds 1996 vaste beneficiënt van de Postcode Loterij.

Tags: