Zonnepark Abdissenbosch

Zonnepark Abdissenbosch

Zonnepark Abdissenbosch is aangelegd op een voormalige stortplaats in de gemeente Landgraaf en is in 2021 officieel in bedrijf genomen. Van de 12,5 hectare is ongeveer 40% onbedekt gelaten en natuurinclusief ingericht, met buiten het zonnepark ook ruimte voor recreatie. De ongeveer 30.000 zonnepanelen wekken circa 12 miljoen kWh stroom per jaar op, vergelijkbaar met het verbruik van 3.500 huishoudens. 

Foto: Unisun Energy

De eigenaar van het voormalige stortplaats ‘Het Kreupelbusch’ is Bodemzorg Limburg. Zij dragen namens alle Limburgse gemeenten zorg voor de eeuwigdurende nazorg van diverse voormalige stortlocaties. Het Kreupelbusch ligt tussen de Natura 2000-gebieden de Brunssummerheide in Nederland en de Teverener Heide in Duitsland. De natuur op de locatie is door de provincie Limburg aangeduid als goudgroen. Bovendien is aan de westzijde ervan een ecoduct aangelegd om de gebieden met elkaar te verbinden.

Een natuurinclusieve inrichting van de stortplaats zou het plaatje compleet maken. Er is een meedenkgroep gevormd bestaande uit natuurorganisaties en omwonenden, zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en zijn ook landschapsarchitecten ingeschakeld. Dit heeft geleid tot een landschapsplan, dat is opgesteld door Arcadis en het voormalige IKL.

Het oppervlak waarop zonnepanelen liggen is beperkt tot 60 % van het totaal, om zo meer ruimte aan de natuur te geven en om bestaande structuren te behouden en te versterken. Het zonnepark bestaat uit twee delen die worden gescheiden door een waterpartij. Om deze twee delen heen is veel ruimte gecreëerd voor educatie en recreatie: er zijn wandelpaden aangelegd, picknicksets, banken en informatiepanelen geplaatst, er is een stapelmuur voor de reptielen gemaakt, en er is een uitkijkpunt gerealiseerd.

Afbeelding: Bodemzorg Limburg

Er ligt een fietspad aan de noordkant van de stortplaats waar veel gladde slangen voorkomen, die daar – overstekend of opwarmend in de zon – vaak werden aangereden. De gladde slang is een rode lijst-soort die een erg versnipperd leefgebied heeft in Limburg. Er is daarom gekozen om in het ontwerp specifiek rekening te houden met deze soort, maar ook met andere koudbloedige soorten als de hazelworm, de levendbarende hagedis, de rugstreeppad en de vinpootsalamander.

Er speelden een aantal beheersaspecten in en rond het zonnepark. De stortplaats is voorzien van een dubbele bovenafdichting van klei en folie. Om te voorkomen dat deze beschadigd raakte door de werkzaamheden mocht niet dieper dan 60 cm worden gefundeerd. Grote bomen zijn niet toegestaan om te voorkomen dat de afdichting beschadigd raakt door de wortels. Er was echter veel opslag van dennen, overgewaaid uit de Teverener Heide, die is verwijderd. Er wordt ingezet op droog schraalland, ook tussen en onder de panelen, waar de koudbloedige soorten kunnen zonnebaden. Daarnaast zijn ondiepe poelen en schuil- en nestgelegenheden gecreëerd, bijvoorbeeld door op meerdere plekken houtstapels neer te leggen en door het aanleggen van ruigte-overgangszones met struwelen in de richting van een nabijgelegen bos en het ecoduct. Het beplantingsplan bevatte een speciaal samengesteld zadenmengsel dat toegepast is op de open stukken in het zonnepark. Het zonnepark is rondom voorzien van een hekwerk met doorgangen die gebruikt kunnen worden door vossen, dassen en reeën.

Zie:

www.landgraaf.nl/zonnepark-abdissenbosch

www.bodemzorglimburg.nl/zonneparken/abdissenbosch