Bouwen voor de Toekomst

Bouwen voor de Toekomst – Ga voor Goud!

Nog nooit stond een generatie voor zoveel verstrekkende transities tegelijkertijd: de omslag naar een circulaire economie, klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit, mobiliteitstransitie, verstandig en efficiënt ruimtegebruik, het oplossen van de wooncrisis, netcongestie en hervorming van de landbouw. We krijgen al die opgaven alleen voor elkaar als we dit goed aanpakken. Dat kan door tijdens het bouwen van de honderdduizenden nieuwe woningen in onze provincies te kiezen voor het hoogste niveau van duurzaamheid en aangename, leefbare wijken te creëren om te werken en gezond te leven.

Een handboek vol inspiratie

We publiceerden daarom het Handboek ‘Bouwen voor de Toekomst’. Dit handboek bevat een schat aan informatie en talloze voorbeelden en citaten van experts die laten zien dat duurzame woningbouw in Nederland al lang plaatsvindt. Het behandelt alle relevante thema’s, waaronder energie, circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid, drinkwater en mobiliteit. Ook gaat het in op verstandig ruimtegebruik, sociaal duurzame wijken en wat het de landbouwsector oplevert.

We roepen gemeenten op zich aan te sluiten bij het Convenant Toekomstbestendig bouwen en hierbij te kiezen voor het hoogste ambitieniveau: goud. Hoe meer ondertekenaars van dit Convenant, hoe eerder we met elkaar echt overstappen op toekomstbestendige bouw. We hopen dat dit handboek gemeenten, bouwpartijen, woningcorporaties inspireert en motiveert om zich in te zetten op toekomstbestendige bouw. Zo werken we samen met de bouwsector aan het halen van de doelen uit het klimaatakkoord.

Hieronder kun je het Handboek doorbladeren en/of downloaden. Voel je vrij om het handboek te delen in je netwerk.

Convenant Toekomstbestendig Bouwen

In de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam zagen publieke en private partijen dat er meer draagvlak kon komen voor duurzame woningbouw. Daarom kwamen zij met een ambitieus plan om een gelijk speelveld te creëren: het Convenant Toekomstbestendig Bouwen. Bouwpartijen gaven namelijk aan dat zij bereid én in staat zijn om te investeren in duurzame nieuwbouw. Zij gaven aan dat het hen erg zou helpen als gemeenten allemaal dezelfde eisen stellen. Dit bespaart veel tijd en moeite in het afstemmen met de gemeenten. Het convenant biedt hiervoor een oplossing.

Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen is inmiddels door 130 partijen ondertekend, waaronder ook partijen buiten de oorspronkelijke regio’s. Er is dus een brede steun en betrokkenheid voor het bereiken van de doelstellingen van het convenant. Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen is online te bekijken. Binnenkort komt versie 2.0 uit.

Handboek Bouwen voor de Toekomst

Het Handboek Bouwen voor de Toekomst wordt in heel Nederland ingezet door wooncorporaties, gemeenten en bouwpartijen.

Op de foto: Sonja Sars (adjunct-directeur NMU) overhandigt het handboek aan Saar Spanjaard (directeur Cazas Wonen, voorzitter RWU) en Remco de Maaijer (directeur RWU en STUW).

Meer lezen

Actueel

Meer informatie? Neem contact op:

Profiel Ieke Benschop (NMU)

Ieke Benschop (NMU)

Projectleider Duurzame Daken, Bouwen voor de toekomst (NMU)