Ieke Benschop (NMU)

Ieke werkt met veel plezier aan verschillende soorten projecten bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Zo ligt haar focus momenteel op het realiseren van duurzame daken, oftewel: multifunctionele daken. Dat wil zeggen dat zij via ondersteuning en lobby werkt aan daken die niet langer zwart of grijs zijn, maar groen (biodiversiteit), blauw (waterberging), geel (zonnepanelen) en rood (leefruimte), het liefst dus in combinatie met elkaar!

Ook ziet Ieke kansen voor superduurzame nieuwbouw. In de provincie Utrecht worden er de komende decennia 160.000 woningen bijgebouwd. Laten we deze ontwikkeling gebruiken om waarde toe te voegen. Laten we het meteen goed doen en toekomstbestendig bouwen. Dat betekent energiepositief, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief. Zorg dat mensen er een goed alternatief voor de auto hebben en zet in op deelauto’s.

Ieke studeerde Milieukunde aan de Universiteit Utrecht en zat tijdens haar studie verschillende keren in het buitenland. Daar concludeerde zij dat zij door te werken dichtbij huis invloed kon uitoefenen op situaties elders op de wereld. Vandaar de baan bij de NMU. In het verleden werkte zij mee aan projecten op gebied van biologische catering, biologische landbouw, duurzame landbouw, groen-blauwe diensten, duurzaam inkopen, cradle to cradle, klimaatneutraal produceren, klimaatstraatfeest, Nul-op-de-meter-renovaties en prestatieafspraken in de sociale huursector. De laatste jaren was zij druk met windenergie in de provincie Utrecht, het ondersteunen van burger-energiecoöperaties en de voorbereidingen van de regionale energiestrategieën. In 2020 stapte zij over van het team ‘energie’, naar het team ‘klimaatadaptatie’ bij de NMU.