Oproep aan politiek: kies voor echte duurzame bouwnormen

5 oktober 2023

Oproep aan politiek: kies voor echte duurzame bouwnormen

duurzaam bouwen

Donderdag 5 oktober debatteerde de Tweede Kamer commissie gebouwde omgeving over een voorstel van minister Hugo de Jonge over de aanscherping van normen voor nieuwbouw in Nederland. Er worden goede stappen gezet, maar het kan nog beter!

Er moeten heel veel huizen bij in Nederland. Het doel van het kabinet is om per jaar 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Als deze toch worden gebouwd, waarom dan niet meteen in álle opzichten duurzaam. Echt duurzaam gaat verder dan alleen goede isolatie en zonnepanelen. Nieuwe huizen zouden gebouwd moeten worden met circulaire materialen, natuurvriendelijk zijn, bestand tegen klimaatverandering en slim energie opwekken en verdelen. De locatie is ook van belang: ze zouden moeten komen op plekken die lopen, fietsen en deelvervoer stimuleren. Zoveel mogelijk binnen bestaande steden en dorpen.

Nu doorpakken

“Het zou doodzonde zijn als we nu niet doorpakken”, schrijft onze directeur Annie van de Pas in de oproep naar Kamerleden. “Maak landelijk ambitieuze afspraken op álle duurzaamheidsthema’s om duurzaam te bouwen. Leg het vast in het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving. Daar winnen we allemaal bij.”

Duurzame nieuwbouw: leer van koplopers

Op 5 oktober zei (vanaf 1:35) minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge in de Tweede Kamer het ‘Utrechtse keurmerk’ te willen verheffen tot een ‘landelijk keurmerk’. “Als je niet aan het keurmerk voldoet, krijg je gewoon geen werk,” zei hij. “Dit is een manier om alle bedrijven de goede kant op te duwen.” Hugo de Jonge gaf aan de komende maand te werken aan het landelijk keurmerk om dit vervolgens in 2024 te laten landen in het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving.

De wethouders en de Natuur en Milieufederaties hopen dat De Jonge bij het kopiëren van het Utrechts keurmerk uitgaat van de normen die horen bij ambitieniveau ‘goud’. “Laat die gelden voor 2025 en scherp ze aan richting 2030 en 2035,” zegt NMF-netwerkdirecteur Van de Pas. “Alleen op deze manier kunnen De Jonge en zijn opvolgers zorgen voor nieuwbouw die in alle opzichten duurzaam is: energiezuinig, circulair, biobased, natuurinclusief, klimaatadaptief, gezond en vol duurzame mobiliteit. Wij zijn benieuwd waar hij in november mee komt en uiteraard bereid om mee te denken!”

Het gebeurt al

Goede voorbeelden zijn er al. Zo legden meer dan 100 organisaties, waaronder de Metropoolregio Amsterdam en de provincie Utrecht, begin 2023 hun ambities vast in het Convenant Toekomstbestendig Bouwen. Nog meer inspiratie? In het Handboek Bouwen voor de Toekomst staan, naast onderbouwingen dat het al lang kan, ook nog aanvullende wensen voor de woningbouw.

Lees de brief waarin we commissieleden oproepen om meer ambitie te tonen en te kiezen voor echte duurzame bouwnormen.