Weer nieuwe ondertekenaars Convenant toekomstbestendig Bouwen

24 november 2023

Weer nieuwe ondertekenaars Convenant toekomstbestendig Bouwen

Op 23 november jl organiseerde de werkgroep Toekomstbestendig Bouwen het tweede grote bijeenkomst over dit onderwerp. Filosoof, spreker, schrijver Ruud Veltenaar verzorgde een indrukwekkende opening van de middag. Hij leerde ons dat het niet zo zeer zou moeten gaan om belangenverstrengelingen, maar verlangenverstrengeling.

Rob Muilekom, gedeputeerde provincie Utrecht en voorzitter van de bestuurlijke kerngroep van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen lichtte toe dat het convenant niet een statisch document is, maar dat het meebeweegt met wat er in de maatschappij gebeurt en met de opgaven die er liggen. Omdat het belangrijk is iedereen zorgvuldig mee te nemen in het proces, bleek het nog te vroeg om op deze dag de nieuwe versie van het Convenant te presenteren. Dat wordt eerste kwartaal volgend jaar.

Na een aantal verdiepende sessies, wordt een aantal partijen op het podium genood en zetten hun handtekening onder het Convenant. Dit waren bijvoorbeeld BAM Wonen, West-Friese gemeenten en Triodos Bank. Bekijk hier de terugblik op het event.

Partijen kunnen te allen tijden aanhaken! Wil je ondertekenen? Meld je aan op www.toekomstbestendigbouwen.nl.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.