Herstel biodiversiteit

Herstel biodiversiteit

Nederland heeft prachtige provincies met ieder hun eigen pracht. Alle landschappen zijn uniek met hun eigen historie en natuur. Stel je een provincie voor zonder deze diverse natuur en unieke landschappen. Dat kunnen wij ook niet! Daarom willen we samen met ons netwerk de natuur en de landschappen beschermen en ontwikkelen.

Evenwicht

De Natuur en Milieufederaties streven naar een mooi, gevarieerd en soortenrijk landschap. Hierbij zijn landschap en een rijke natuur in evenwicht met economische activiteiten. Bewoners van dorpen en steden dragen door natuurprojecten in hun eigen omgeving bij aan de versterking van de biodiversiteit in de provincies.

Beschermen en ontwikkelen

De Natuur en Milieufederaties spannen zich op verschillende manieren in om dit doel te bereiken. Bijvoorbeeld door betrokken partijen (overheden, organisaties en bedrijven) bij elkaar te brengen. Ook beoordelen we gemeentelijke en provinciale plannen en reageren hier indien nodig mondeling en schriftelijk op. Daarnaast ondersteunen we lokale initiatieven van bedrijven en burgers en ontwikkelen we eigen projecten om natuur en landschap dicht bij huis te versterken.