Natuurinclusieve landbouw

Project | Thema: Rijke natuur

Natuurinclusieve landbouw

De Natuur en Milieufederaties werken in de 12 provincies samen met agrariërs die natuurinclusieve landbouw in de praktijk willen brengen. We stimuleren, organiseren, faciliteren, verbinden en geven richting.

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw die op alle fronten rekening houdt met de natuur, door deze niet alleen optimaal te gebruiken, maar ook te sparen en te verzorgen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een landbouw die het milieu minder belast en zorgt voor verbetering van biodiversiteit op het land. Samen met bottom-up partners, agrarische collectieven, wetenschappers, natuurorganisaties willen we Natuurinclusieve landbouw in de provincies versnellen.

Waarom is Natuurinclusieve landbouw belangrijk?

Natuurinclusieve landbouw is nodig voor landschap, milieu en natuur en voor een gezonde rendabele landbouw op de lange termijn. De biodiversiteit is aan het dalen en de natuur in agrarische gebieden staat onder druk. Tegelijk groeit ook bij het publiek het bewustzijn dat een goede balans tussen productie en natuur in de landbouw noodzakelijk is en dat ook zij daar een verantwoordelijkheid in hebben.

De vier aspecten van Natuurinclusieve landbouw

Voor de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw is de samenhang tussen de volgende aspecten belangrijk:

  • Landbouwkundig rendement: bijvoorbeeld voldoende productie van veevoer, melk, groente, bollen, aardappelen van uitstekende kwaliteit;
  • Bedrijfseconomisch rendement: bijvoorbeeld omzet, financiering, kosten, markt;
  • Biodiversiteitsrendement: bijvoorbeeld versterken bodemkwaliteit, natuur en landschapsherstel of behoud (functionele- en landschappelijke biodiversiteit) of het versterken van specifieke soorten biodiversiteit;
  • Gebiedsgericht rendement: bijvoorbeeld natuurgerichte samenwerking op gebiedsniveau (denk aan agrarische collectieven, terreinbeheerders), mozaïek, gezamenlijke gebruik van diensten, marktbenadering.
Tags:

Op zoek naar inspiratie en voorbeelden?