WindDay 2023: samen bouwen aan de toekomst

13 juni 2023

WindDay 2023: samen bouwen aan de toekomst

Komende donderdag (15 juni) vindt WindDay 2023 plaats. Dit is een congres voor iedereen die bij wil dragen aan een duurzame samenleving en betrokken is bij windenergieprojecten op land en op zee. Tijdens deze waardevolle samenkomst van stakeholders uit de windsector worden kennis en ervaringen uitgewisseld op het gebied van windenergie. Voor het halen van de klimaatdoelen is het namelijk van enorm belang dat de inzet van windenergie wordt doorgepakt, én dat dit op een natuurvriendelijke manier gebeurt.

Natuurvriendelijke energietransitie

Om een bijdrage te leveren aan deze kennisdeling, zal Gerben de Vries (Programmaleider Klimaat & Energie) vanuit de Natuur en Milieufederaties als spreker deelnemen aan de rondetafelgesprekken. Hierbij komen gespreksonderwerpen ter sprake met betrekking tot natuurinclusieve energietransitie. Denk aan vraagstukken met betrekking tot recentelijke ontwikkelingen (“Hoe wordt in Nederland gewerkt aan (verder) beperken van de ecologische effecten van windturbines?”), het uitlichten van kansen en mogelijkheden (“Hoe zorg je voor een ‘plus op de natuur’ binnen windprojecten?”) en het bespreken van uitdagingen en dilemma’s (“Wat staat een natuurinclusieve opschaling in de weg?”). Door samen in gesprek te gaan over deze en andere belangrijke thema’s, bundelen we de krachten om samen te bouwen aan de toekomst.

Informatie

Meer weten over WindDay 2023 op 15 en 16 juni? Dat kan op www.windday.nl.

Via onderstaande knoppen vind je een greep uit de projecten waarmee wij vanuit de Natuur en Milieufederaties bijdragen aan een natuurinclusieve toekomst en wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Training Energieboswachter

Energietuinen

Factsheet wind op land

 

Ben je geïnteresseerd in onze kennis en projecten rondom de besproken thema’s? Neem dan contact met ons op of neem een kijkje bij het Loket Energie & Natuur.

Contact opnemen

Profiel Gerben de Vries

Gerben de Vries

Programmaleider Klimaat & Energie