De Wij in Aardgasvrij

De Wij in Aardgasvrij

Met het project De Wij in Aardgasvrij werken we aan het verstevigen van de positie van bewoners in de warmtetransitie. Dit doen we door geleerde lessen in Nederland op te halen, deze te bundelen en te delen met bewoners. Dat doen we met samenwerkingspartners door activiteiten door het land te ontwikkelen. Zo inspireren we en zetten we aan tot actie. Daarnaast delen we de lessen met Europese partners, om ook bij hen bij te dragen aan de versnelling van de warmtetransitie. De European Climate Foundation financiert dit project.

Het is de bedoeling dat in 2030 ten minste 1,5 miljoen woningen in Nederland aardgasvrij verwarmd worden. Dat staat in het Klimaatakkoord. Dit draagt bij aan een vermindering van 60% CO2-uitstoot. Deze woningen worden dan op een andere manier verwarmd, bijvoorbeeld met een warmtepomp of warmtenet/stadsverwarming. En in 2050 worden in principe alle Nederlandse woningen aardgasvrij verwarmd. We noemen dit ook wel de warmtetransitie of aardgasvrijtransitie.

Uitdaging voor bewoners en gemeenten

Bewoners zijn meer tevreden over aardgasvrije-wijkaanpakken als een bewonersinitiatief daar een belangrijke rol in speelt. Dat blijkt uit onderzoek in 7 van de proeftuinen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) dat in juni 2021 verscheen. Toch merken we dat gemeenten het lastig vinden om bewoners bij deze trajecten te betrekken.

Samen kom je verder

Samen met enkele samenwerkingspartners zoeken wij naar de ‘Wij in Aardgasvrij’. Om de warmtetransitie te laten slagen en de doelen van 2030 en 2050 te halen, is een samenwerking tussen gemeente en bewoners cruciaal. Hoe breng je die samenwerking tot stand? Hoe koppel je de warmtetransitie aan andere maatschappelijke uitdagingen? Hoe pak je als bewoner jouw rol en hoe bereik je als gemeenteambtenaar de juiste verstandhouding met een bewonersinitiatief? De antwoorden op deze vragen willen wij toegankelijk maken voor bewoner, gemeenteambtenaar en raadslid.

Bijeenkomsten

Om bewoners, ambtenaren en betrokkenen te inspireren hebben we vier inspiratiesessies georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren op:

  • 13 oktober in Groningen
  • 27 oktober in Almelo
  • 3 november in Middelburg
  • 10 november in Roermond

Lees hier meer over de bijeenkomsten en workshops