Bewoners meer tevreden met aanpak aardgasvrije wijken door bewonersinitiatieven

13 juli 2021

Onderzoek in proeftuinen aardgasvrije wijken: bewoners meer tevreden bij aanpak met bewonersinitiatief

Bewoners zijn meer tevreden over de aanpak van aardgasvrije wijken als een bewonersinitiatief daarin een belangrijke rol speelt. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek in zeven proeftuinen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Aan bewoners werd in opdracht van PAW gevraagd hoe tevreden ze zijn over de aardgasvrijaanpak in hun wijk, buurt of dorp. In vier van de onderzochte proeftuinen is een bewonersinitiatief een belangrijke partner van de gemeente, of zelfs trekker van het project.

Hogere score

De vier proeftuinen scoren significant beter dan andere tuinen. Dat komt door een aantal redenen:

  • De communicatie en informatievoorziening wordt beter gewaardeerd
  • De inhoud, betaalbaarheid en keuze voor het aanbod heeft meer draagvlak
  • Bewoners ervaren dat ze beter worden betrokken en er meer rekening met ze gehouden wordt
  • Ook krijgen de proeftuinen met een bewonersinitiatief een hoger oordeel over de aanpak in het algemeen

Daarnaast lijken de eerste resultaten erop te wijzen dat hoe hoger op de participatieladder het bewonersinitiatief betrokken is, hoe meer tevreden bewoners zijn. Dit houdt in dat de tevredenheid hoger is wanneer een bewonersinitiatief als volwaardig partner van de gemeente wordt gezien, of de initiatiefnemer het project zelf organiseert en de gemeente een faciliterende rol neemt.

Participatiecoalitie loopt voorop

De resultaten van het onderzoek onderstrepen het belang van een goede ondersteuningsstructuur voor bewonersinitiatieven. De Participatiecoalitie (de Natuur en Milieufederaties, Buurkracht, Energie Samen, LSA Bewoners en Klimaatstichting HIER) heeft de afgelopen twee jaar ruim 75 bewonersinitiatieven begeleid naar afspraken met hun gemeente over de aanpak van een aardgasvrije wijk.

Momenteel worden nog zo’n 200 bewonersinitiatieven in wijken door het hele land ondersteund. Die ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit trainingen en advies, maar ook uit procesbegeleiding om als bewoners en gemeente beter samen te werken.

Lees meer over de Participatiecoalitie

Tags: