Natuur bij zonneparken onder de loep

25 oktober 2019

Natuur bij zonneparken onder de loep

Gaan zonneparken en biodiversiteit goed samen? En hoe kunnen de parken beter worden ingericht, om de natuur meer ruimte te geven? In een serie bijeenkomsten, de zogenoemde Natuurwerkplaatsen, onderzoekt de Natuur en Milieufederatie Drenthe deze vragen. De adviezen worden gebruikt om de Energietuin in Assen-Zuid – en andere pilots uit het Energietuinenproject – ecologisch gezien beter vorm te geven.

Een bruine kikker (foto: Christiaan Teule)
Een bruine kikker (foto: Christiaan Teule)

Aandacht voor de natuur

De eerste werkplaats was bij het zonnepark in Ubbena, waar deelnemers veel plant- en diersoorten ontdekten. Dit zonnepark is eind 2017 aangelegd met speciale aandacht voor ecologie. In de Natuurwerkplaats op 16 oktober, georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Drenthe, werd gekeken in hoeverre het zonnepark daadwerkelijk bijdraagt aan biodiversiteit, en wat er beter kan. In de ruim anderhalf jaar dat het zonnepark er nu ligt, op de plek van een oude vuilstortplaats, krijgt de natuur duidelijk al voet aan de grond.

Lees het verslag van de eerste Natuurwerkplaats

Kennis voor Energietuinen

De adviezen van de specialisten gaan uiteraard naar Vrijopnaam, de exploitant van zonnepark in Ubbena. Daarnaast worden de adviezen gebruikt om de Energietuin in Assen-Zuid – en andere pilots uit het Energietuinenproject – ecologisch gezien beter vorm te geven. In een Energietuin gaat grootschalige duurzame energieopwekking samen met natuur, landschap, recreatie en educatie.

In november organiseert de Natuur en Milieufederatie Drenthe weer een Natuurwerkplaats, dit keer op de beoogde locatie van de Energietuin in Assen-Zuid.

Lees meer over Energietuinen

Tags: