Eerste Drentse Energietuin op het oog

14 mei 2019

Eerste Drentse Energietuin op het oog

Assen-Zuid is na Montfoort (Utrecht) en Wijhe (Overijssel) mogelijk de derde locatie in Nederland waar een Energietuin gerealiseerd gaat worden.  De Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) heeft deze locatie op het oog om er samen met Bronnen VanOns en ENGIE een Energietuin aan te leggen, waarin duurzame energie wordt gecombineerd met openbare natuur, recreatie en educatie. Het park van 20 hectare kan straks ruim 6000 huishoudens voorzien van duurzame stroom.

Eerder al werd door de betrokken partijen een intentieverklaring voor de aanleg van een zonnepark op dit bedrijventerrein getekend. Met de plannen voor een Energietuin krijgt het terrein nu een duurzame én gevarieerde functie. Naast ruimte voor zonnepanelen komt er een verscheidenheid aan vegetatie. Dit gaat een ecologische impuls geven voor de flora en fauna. Daarnaast is er met de aanleg van een wandelroute met uitzichtpunten en picknickplekken een aantrekkelijk aanbod voor omwonenden en andere bezoekers om te komen recreëren. Ook wordt er gedacht aan een fysieke plek waar voorlichting gegeven kan worden, want educatie is een ander belangrijk onderdeel van de Energietuin, die een voorbeeldfunctie zal vervullen in de regio en voor heel Nederland.

Partners enthousiast

De multifunctionele Energietuin wordt in co-creatie met bewoners uit de omgeving en belanghebbende partijen, zoals Energiecoöperatie Duurzaam Assen, Bronnen VanOns, ENGIE en gemeente Assen ontworpen en uitgevoerd. Bronnen VanOns en ENGIE, die gezamenlijk de ontwikkeling en de bouw van het zonnepark op zich nemen, zijn enthousiast om van het zonnepark Assen-Zuid een Energietuin te maken.

Klaas Dolsma, Bronnen VanOns: “Onze Coöperatie wil een duurzame energietransitie bewerkstelligen die in balans is met de belangen van landschap en natuur en de bewoners van het gebied. Daarom ontwikkelt de coöperatie zelf grootschalige energieprojecten via Bronnen VanOns. Educatie en behoud dan wel verbetering van natuurwaarden en biodiversiteit zijn mede cruciaal voor de realisatie van ons streven. Daarom zijn we dan ook zeer blij en vereerd dat het Energietuinen-concept bij zonnepark Assen-Zuid in praktijk wordt gebracht.”

Kristiaan Blokzijl, ENGIE; “Bij de ontwikkeling van de Energietuin in Assen-Zuid wordt duurzame opwek gecombineerd met burgerparticipatie en de ontwikkeling van natuur en recreatie. Het verbindt de noodzakelijke stappen in de energietransitie met een impuls voor de ecologische waarden en educatieve kansen van het gebied. Wij zijn trots dat we dit samen met Bronnen VanOns en de Natuur en Milieufederatie Drenthe mogen realiseren.”

Energietuinen Nederland wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een extra schenking van de Nationale Postcode Loterij.

 

Tags:

Meer over Energietuinen Nederland