Boer&Buur met Natuur gestart in 24 provinciale coalities

14 december 2023

Boer&Buur met Natuur gestart in 24 provinciale coalities

Boer&Buur met Natuur coalities Zuid-Holland
De coalities in Zuid-Holland: Boerderij Buitenverwachting en Voedselfamilie Krimpenerwaard + Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard


Vandaag hebben wij samen met 24 coalities van boeren en buren in hun provincie het nieuwe programma ‘Boer&Buur met Natuur’ afgetrapt. Tijdens 12 verschillende startbijeenkomsten met elk twee coalities gingen zij met elkaar in gesprek over hun doelen en de stappen die nodig zijn om die te bereiken. Tussen de provincies werd online contact gelegd en kennisgemaakt.

Boer&Buur met Natuur ondersteunt boeren en buren bij de omslag naar natuurinclusieve landbouw via kennis en door het wegnemen van belemmeringen. In de komende 3,5 jaar werken de 24 verschillende coalities aan uiteenlopende onderwerpen die onder andere bijdragen aan meer biodiversiteit, circulair grondstofgebruik en gezond & diervriendelijk voedsel. Zo ontstaan door het hele land samenwerkingen tussen boeren en hun buren, die leiden tot een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem.

24 samenwerkingen

Tot medio november konden boeren en buren zich voor het programma aanmelden en uit 62 aanmeldingen is vervolgens een selectie naar 24 samenwerkingen gemaakt. Deze samenwerkingen kwamen vandaag voor het eerst in levenden lijve samen. In alle 12 de provincies maakten de coalities kennis met elkaar en werd het project officieel gestart. Vanaf dit startpunt zullen de deelnemers gezamenlijk een projectplan maken, bepalen hoe de samenwerking vorm krijgt en welke aanvullende kennis zij willen inzetten. Bijvoorbeeld van collega-boeren, adviseurs of de deelnemende netwerkpartijen, zoals Caring Farmers en Herenboeren die al veel ervaring hebben opgedaan met omschakeling.

Meer weten over dit project en de verschillende coalities? Kijk dan op www.boerenbuurmetnatuur.nl.

Tags:

Meer informatie of contact opnemen over dit project?

Profiel Hub Jongen

Hub Jongen

Projectleider Boer&Buur met Natuur