Boer&Buur met Natuur

Boer&Buur met Natuur

Met het project ‘Boer&Buur met Natuur’ zullen in elke provincie twee samenwerkingen ontstaan tussen boeren en hun omgeving. Het doel? De beweging vergroten van boeren die een omslag maken naar natuurinclusieve landbouw. Want juist de landbouw kan een grote bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland.

Samen in actie

In totaal zullen er 24 coalities worden gevormd, verdeeld over de twaalf provincies. Deze coalities bestaan bijvoorbeeld uit boeren en bewoners die samen investeren in natuurinclusieve landbouw, of in actie komen voor hun gezamenlijke leefomgeving. Dat zorgt onder meer voor nieuwe vormen van gemeenschapslandbouw en korte keten-projecten. Boer&Buur met Natuur stimuleert, met de extra steun van de Nationale Postcode Loterij, deze groene boeren en actieve buren bij het versnellen van hun plannen en het wegnemen van belemmeringen.

“Alleen samen maken we de transitie naar een voedselsysteem met een positieve impact op milieu, leefomgeving, biodiversiteit en gezondheid. Ik geloof daarom in coalities van denkers, doeners en makers die vandaag werken aan ons voedselsysteem van morgen”, vertelt Geert van der Veer, grondlegger van onder andere Herenboeren, Caring Farmers en Aardpeer.

(foto boven: Mark van Stokkom voor Herenboeren Nederland)

Toekomstbestendige landbouw

“We brengen boeren en betrokken burgers dichter bij elkaar om duurzame voedselinitiatieven van onderop te realiseren. Wezenlijk natuurherstel en een goed perspectief voor boeren gaan daarin hand in hand”, vertelt Annie van de Pas, netwerkdirecteur van Natuur en Milieufederaties. “Veel boeren en burgers zijn al aan de slag of staan te trappelen om te starten. Met dit nieuwe initiatie dragen we actief bij aan oplossingen voor een toekomstbestendige landbouw. Met ‘Boer&Buur met Natuur’ denken we niet in problemen maar laten we zien wat er wél kan”

Voorbeelden uit de praktijk

Dit initiatief borduurt voort op eerdere projecten, waarbij boeren en burgers samen worden verbonden. Door deze verbinding te leggen en te ondersteunen waar nodig, leveren we een bijdrage aan het versnellen van  de transitie naar duurzame landbouw en voedsel. Eerdere succesvol opgezette samenwerkingen zijn bijvoorbeeld:

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij

De Natuur en Milieufederaties ontvangen jaarlijkse ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij. Met de extra schenking van 2 miljoen euro voor Boer&Buur met Natuur kunnen wij het verschil maken. De positieve energie in het land en de kracht vanuit onder meer het Groenboerenplan en de samenleving worden zo goed benut.

Meer weten? Neem contact op:

Profiel Hub Jongen

Hub Jongen

Projectleider Boer&Buur met Natuur