25 jaar Samen Sterk: met deze interviews vieren we ons jubileum

25 jaar Samen Sterk

De Stichting Natuur en Milieufederaties bestaat dit jaar 25 jaar. Samen maken we ons al 25 jaar sterk voor mooie en duurzame provincies. Dit vieren we met onze twaalf federaties doormiddel van verschillende inspirerende verhalen. Iedere maand gaan we in gesprek met een directeur van een federatie. We staan stil bij bijzondere momenten uit ons bestaan en kijken naar de toekomst.

31 januari 2022

Op welke manier draagt de Natuur en Milieufederaties als overkoepelende, landelijke stichting bij aan de onderlinge samenwerking en verbinding van de twaalf provinciale federaties? Die vraag staat centraal in de rubriek 25 jaar Samen Sterk. De komende maanden zal iedere maand één federatie uitgelicht worden. Ook geven we tips over hoe je werkt aan een mooi en duurzaam Nederland via Twitter.

Onze netwerkdirecteur Annie van de Pas geeft het metaforische startschot voor het begin van deze twaalfdelige rubrieksreeks.

‘De kracht van de twaalf’

Annie, waar zit voor jou de kracht van de koepel?

‘Het is gelijk een saaie, standaard uitspraak maar het is wel waar: samen kom je veel verder. Het is de kracht van de twaalf. Dat betekent krachten benutten en opschalen. Hierdoor kunnen we gericht de lokale doelen ook landelijk onder de aandacht brengen. Het is begonnen als kennisuitwisseling. Daarna betekende het ook dat we ons landelijk gingen positioneren. Dat is nodig want alles is gedecentraliseerd, maar landelijk zit het geld en het beleid. Gaan we de juiste dingen doen? Wat voor effecten heeft ons lokaal beleid? Dat koppelen we steeds terug. Daarmee kunnen we ons als een constructieve partner laten zien.’

‘We vieren 25 jaar kennisdeling, uitwisseling, samen optrekken en werken aan natuur en klimaat. 50 jaar federaties en 25 jaar samenwerken, dat is iets om trots op te zijn. Het is mooi dat we al zoveel jaren lokale stemmen en organisaties vertegenwoordigen, dat we al zo lang het lokale landelijk onder de aandacht brengen.’

Tags:

“'Ik denk dat we met zijn twaalven steeds belangrijker zijn geworden. Ik zie landelijke opgaves, zoals de regionale energiestrategie en stikstof, uitgerold worden die overal belangrijk zijn. De onderlinge samenwerking wordt steeds belangrijker. Het verschil met 25 jaar geleden is dat we centraal staan en van elkaar blijven leren.'”

Annie van de Pas

31 januari 2022

Terugblik: hoe zijn de Natuur en Milieufederaties ontstaan?

We maken een sprongetje in de tijd naar 14 augustus 1997. 25 jaar geleden ontstond de Stichting Natuur en Milieufederaties vanwege een praktische reden: de landelijke samenwerking met de Nationale Postcode Loterij. Voor bijdrages van de loterij was er een landelijke portemonnee nodig. Alle federaties werken aan groene, duurzame en klimaatbestendige provincies. De landelijke Stichting Natuur en Milieufederaties werd een koepel voor twaalf federaties.

‘Extra stapje zetten dankzij de loterij’

Op welke manier helpt de Nationale Postcode Loterij ons?

‘Dat kun je bijna niet overschatten. Het is een financiële bijdrage waarmee we zelf doelen kunnen bepalen. We zijn vrij in de besteding. Dat geeft de mogelijkheid om dingen te doen die we uit geen ander potje kunnen betalen, zoals het oppakken van lokale projecten. Je kunt het uitgeven aan dingen waarvan je ziet dat ze belangrijk zijn en waar je anders niet aan toekomt. Projecten die moeilijk te financieren zijn, zijn juist belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan Energietuinen of Plan Boom. Of denk bijvoorbeeld ook aan het tegengaan van de Limburgse wateroverlast. Nu kunnen wij het extra stapje zetten, dankzij de loterij.’

Natuur en Milieufederatie krijgt steun van Postcode Loterij
Op de foto: Sonja Sars (adjunct-directeur NMU), Postcode Loterij ambassadeurs Winston Gerschtanowitz en Gaston Starreveld, Annie van de Pas (netwerkdirecteur) en Postcode Loterij ambassadeur Martijn Krabbé – Foto: Roy Beusker Fotografie, 2020

‘Je kunt meteen in het hele land in actie komen, dat geeft een enorme kracht en impact. Bijvoorbeeld onze hoeveelheid achterbanbijeenkomsten zouden we nooit kunnen doen zonder de hulp van de Nationale Postcode Loterij. We hebben bijna 1100 initiatieven ondersteund en vanuit de koepel in kaart kunnen brengen. Het geeft ook continuïteit: we gaan een langdurig samenwerkingsverband aan. Dan kun je echt iets opbouwen.’

De volgende keer in 25 jaar Samen Sterk

Sijas Akkerman vertelt over hoe hij kijkt naar 25 jaar samenwerking. Hij is de directeur van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland die in 2020 al haar 50-jarige jubileum vierde. De Natuur en Milieufederatie in Noord-Holland is de oudste federatie van de twaalf federaties.

31 januari 2022

Met dank aan de Nationale Postcode Loterij