25 jaar Samen Sterk: Reinder Hoekstra over Natuur en Milieufederatie Drenthe

25 jaar Samen Sterk

De Stichting Natuur en Milieufederaties bestaat dit jaar 25 jaar. Samen maken we ons al 25 jaar sterk voor mooie en duurzame provincies! Dit vieren we met onze twaalf federaties doormiddel van verschillende inspirerende verhalen. Iedere maand gaan we in gesprek met een directeur van een federatie. We staan stil bij bijzondere momenten uit ons bestaan en kijken naar de toekomst.

11 juli 2022

Op welke manier draagt de Natuur en Milieufederaties als overkoepelende, landelijke stichting bij aan de onderlinge samenwerking en verbinding van de twaalf provinciale federaties? Die vraag staat centraal in de interviewrubriek 25 jaar Samen Sterk.

Deze keer vertelt Reinder Hoekstra ons meer over ‘zijn’ Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Directeur Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe

Vroeger en nu

Reinder, Natuur en Milieufederatie Drenthe is 51 jaar geleden opgericht. Uit welke noodzaak is de federatie ontstaan? 

‘De Natuur en Milieufederatie Drenthe is opgericht door twee factoren: ten eerste waren er veel zorgen over de aanpak van het landschap. Dat begon in Zuid-West Drenthe. Er kwamen grootschalige ingrepen: de kaalslag van een prachtig landschap. De tweede factor was dat er ook vanuit Natuurmonumenten, IVN en het Drents Landschap de wens was om provinciale samenwerkingsverbanden te hebben. We moesten het provinciaal sterk maken. Toen kwam er een samenwerking tussen landelijk opererende organisaties en lokaal opererende organisaties. Dat is in federaties gegoten: een verzameling van mensen in het land en lokaal.’

‘In 1971 is de Natuur en Milieufederatie Drenthe opgericht. De Club van Rome ontstond in 1972. Snel daarna ontstond een milieubeweging. Daarin werd provinciaal samengewerkt en werden lokale clubs ondersteund: samen maken we sterk.’

Hoe hebben jullie het jubileum gevierd?

‘Ons jubileum hebben we afgetrapt op 20 december 2020, de dag dat we precies 50 jaar bestonden. Op deze avond publiceerden we ons jubileumprogramma met verschillende bijeenkomsten en activiteiten, passend binnen de thema’s waarin we actief zijn. De rode lijn in deze serie is terugblikken en vooruitkijken. In september doen we dit bijvoorbeeld met het Drents Perspectief 2050.’

“Slopen is een gedateerd woord. Kijk vooral naar wat er in de bestaande voorraad mogelijk is. Hergebruik en demonteer. Elke plank of stalen buis zou hergebruikt kunnen worden. Er valt nog veel winst te behalen.”

Reinder Hoekstra, directeur Natuur en Milieufederatie Drenthe

11 juli 2022

De missie in Drenthe

Laten we eens vooruit kijken. Voor welke uitdagingen staat Drenthe op het gebied van natuur en milieu?

‘Woningbouw. Dat is voor de komende periode een hot item. Belangrijk daarbij is dat we geconcentreerd bouwen. De provincies heeft hoge ambities op het gebied van woningbouw, maar waar bouw je? We willen niet op de randstad gaan lijken. Daarvoor moeten we kijken naar doorstroming in nieuwbouwlocaties en slim locatiebeleid.’

‘Ook moeten we kijken naar de aanpak van hout. Er zijn volop kansen voor hout in de circulaire bouw. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk niet alles gaan kappen om te gaan bouwen. Hoeveel hebben we al en hoe gebruiken we dat? Maak daarbij bijvoorbeeld gebruik van sloophout. Drenthe kan zich neerzetten als houtprovincie.’

Op welke manier zie je dat voor je?

‘Hout uit de regio en ook van de sloop zodat het hergebruikt kan worden. Een korte kringloop kun je beter sluiten. Er zijn ook kansen voor urban mining. Maak gebruik van bestaande stromen, dus van slopen naar oogsten.’

Landelijk en regio maken elkaar sterker

Wat betekent 25 jaar Samen Sterk voor Drenthe?

‘Veel opgaves spelen provinciaal maar als je je landelijk verenigd, kun je ook provinciaal dingen voor elkaar krijgen. Je hebt ook de regio nodig om verder te kunnen komen, zowel in ruimtelijk beleid als bijvoorbeeld stikstof. De verbinding vindt in de regio plaats, maar het is belangrijk dat we ook provinciaal en landelijk sterk staan. We moeten het landelijk kunnen uitdragen en in het landelijke veld onze provinciale geluid laten horen. In de provincie, op schaalniveau, moet het gebeuren. De landelijke federatie is de zendmast van het provinciale geluid.’

Steun van de Nationale Postcode Loterij

Op welke manier helpt de Nationale Postcode Loterij het natuur en milieu in Drenthe?

‘Dankzij de loterij hebben we de mogelijkheid om een stap voorwaarts te zetten. Vrijwel alle andere financiering is gericht op resultaat, maar de loterij is onafhankelijk waardoor het ons uitdaagt om grotere stappen te zetten op de langere termijn. Denk daarbij aan toekomstgerichte projecten, zoals het uitwerken van gebiedsvisies. Een van onze functies is het in beweging brengen van mensen en inspireren. De loterij steunt dat en geeft ons die creatieve vrije ruimte om dat te doen.’

De toekomst

Hoe kijk jij naar de toekomst?

‘De huidige tijd lijkt best wel somber. We hebben crisis op crisis, maar je moet de dingen vieren en omarmen die wél bereikt zijn. Natuur en klimaat zijn grote topics en staan tegenwoordig hoog op de agenda. Eindelijk is nu duidelijk dat we echt stappen moeten maken en er worden mijlpalen gezet. Het probleem binnen één generatie oplossen, dat voelt ook als mijn verantwoordelijkheid. We hebben de afgelopen 25 jaar veel bereikt, maar we zijn er nog niet. We zijn nu aan zet. We zitten in een zware bui, maar dit gaat lukken. De voormars is begonnen, maar de hoofdmars moet nog komen.’

 

Met dank aan de Nationale Postcode Loterij