Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Sinds 1 april 2020 werk ik voor de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland als regisseur Duurzame Landbouw en Voedseltransitie. In die functie ben ik verantwoordelijk voor o.a. de Groenste Familie Zuid-Holland (gericht op voedsel), Natuurlijk Boeren (gericht op landbouw) en onze activiteiten op het gebied van boerenlandvogels.

Per 1 maart 2021 mag ik ook voor de Natuur en Milieufederaties aan de slag als landelijk coördinator Natuurinclusieve Landbouw. Het is een mooie uitdaging om ons op landelijk niveau meer te laten zien als de partner voor projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Op provinciaal niveau hebben we als federaties al zoveel mooie projecten op weten te zetten.

Mijn motivatie om me in te zetten voor de landbouw vloeit voort uit mijn passie voor de Krimpenerwaard – de mooiste polder in Zuid-Holland waar ik ben geboren en getogen. Daar zie je waar landbouw en natuur zoeken naar dat wat bindt er een levensvatbare duurzame agrarische sector en robuuste natuur ontstaat. Daar draag ik op deze manier graag aan bij.

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Landelijk coördinator Natuurinclusieve Landbouw