Eerste Energietuinen van Nederland

Eerste Energietuinen van Nederland

In Wijhe, Assen en Mastwijk zijn de eerste Energietuinen van Nederland gepland. Met het landelijke project Energietuinen Nederland willen de Natuur en Milieufederaties en Wageningen University & Research (WUR) laten zien dat energieopwekking van waarde kan zijn voor landschap en omgeving.

Energietuin De Noordmanshoek

Ten noorden van Wijhe, tussen de spoorlijn Zwolle-Deventer en de IJsseldijk, ligt De Noordmanshoek: een open gebied van 25 hectare, dat in het verleden werd aangekocht als bedrijventerrein, maar nooit zo werd ingevuld en nu wordt gepacht door boeren. Een groep actieve bewoners, nu verenigd in Stichting De Noordmanshoek, werkt al sinds 2015 aan een plan voor een duurzame invulling van het gebied. Inmiddels is de kogel door de kerk: samen met de gemeente Olst-Wijhe, de Wageningen University (WUR) en Natuur en Milieu Overijssel, ontwikkelden ze een concept voor een van de eerste Energietuinen van Nederland.

Lees meer over Energietuin De Noordmanshoek

Energietuin Assen-Zuid

De eerste Drentse Energietuin zal in Assen-Zuid worden aangelegd en combineert zonnepanelen met een variatie aan beplanting, zoals een grote bloemenstrook, wellicht een fruitboomgaard, inheemse planten onder de panelen en een kleurrijke “bloeiboog”, die op elk moment van het jaar voedsel en beschutting biedt voor verschillende diersoorten. Bezoekers kunnen straks via een wandelroute langs uitzichtpunten en picknickplekken lopen, waar ook voorlichting gegeven zal worden. Als één van de eerste energietuinen in Nederland zal de Energietuin in Assen-Zuid een voorbeeldfunctie vervullen, zowel op regionaal als landelijk niveau.

Lees meer over Energietuin Assen-Zuid

Energietuin Mastwijk

Op de voormalige vuilstort in Mastwijk (Montfoort) werken Afvalzorg en NMU samen aan de ontwikkeling van een Energietuin. Daarin gaat duurzame energie straks samen met openbare natuur, recreatiemogelijkheden en educatie. En dat niet alleen: we ontwerpen en maken de Energietuin samen met de omgeving. Zo moet een beleefbaar landschap ontstaan dat meerwaarde levert voor het gebied.

Lees meer over Energietuin Mastwijk

In heel Nederland

De bedoeling is dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie. Een uitgebreid traject van voorlichting maakt onderdeel uit van het project, om zo de betrokkenheid onder burgers te versterken en de professionaliteit van lokale energie-initiatieven te vergroten. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een extra schenking van de Nationale Postcode Loterij.

Terug naar de projectpagina Energietuinen