Natuurlijke oplossingen voor klimaatveranderingen? Natuurlijk!

21 januari 2020

Natuurlijke oplossingen voor klimaatveranderingen? Natuurlijk!

Nederlandse overheden zijn druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarbij is keuze tussen technische- en meer natuurlijke maatregelen. Technische maatregelen, zoals bijvoorbeeld hogere dijken, stuwen en pompen, hebben vaak het nadeel dat ze niet duurzaam zijn en snel vervangen moeten worden. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een samenwerking tussen  alle grote Nederlandse Natuurorganisaties, maakt zich daarom hard voor meer natuurlijke oplossingen, zogeheten natuurlijke klimaatbuffers.

Natuurlijke klimaatbuffers zijn natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering. Voorbeelden van Klimaatbuffers zijn bijvoorbeeld verkoelend groen in de stad, rivieren met nieuwe nevengeulen die meer water  bergen, dijken met vooroevers of aangroeiende kwelders aan de kust. De klimaatbuffers verminderen hittestress, overstroming en droogte en dragen tegelijk bij biodiversiteit!

Stresstesten

Overheden zijn afgelopen jaar volop bezig geweest met stresstesten: het in beeld brengen welke plekken kwetsbaar zijn voor extreme weersomstandigheden. Naar aanleiding van deze testen gaan overheden, waterschappen en werkregio’s in 2020 in gesprek met verschillende belangenpartijen: Welke effecten zijn urgent? En welke maatregelen zijn er nodig? Dit is het juiste moment om het belang van natuurlijke klimaatbuffers onder de aandacht te brengen. Want als Nederland op de schop gaat, hebben wij een voorkeur voor robuuste natuurlijke maatregelen die lang meegaan!

Klimaatbufferambassadeurs

Poolreiziger en klimaatjournalist Bernice Notenboom opent dag over natuurlijke klimaatbuffers met zaal vol potentiële klimaatbufferambassadeurs.

Hoewel natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering steeds vanzelfsprekender worden, is deze werkwijze nog lang niet “mainstream”. Daar wil de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers zich de komende tijd hard voor gaan maken. Daarom hebben zij de zogenaamde “klimaatbufferambassadeurs” in het leven geroepen: vrijwilligers die hun expertise op gebied van water, natuur en lobby in willen zetten voor promotie van natuurlijke klimaatbuffers aan de gesprekstafels waar de klimaatdialogen worden gevoerd. Op 16 januari organiseerden de Natuur en Milieufederaties, als partner van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een inspiratiedag voor toekomstige ambassadeurs. Maar liefst 80 ambassadeurs in spé bereidden zich op deze bijeenkomst voor om als belangenbehartiger deel te nemen aan klimaatgesprekken, risicodialogen of gebiedsontwikkeling.

Word klimaatbufferambassadeur!

Wil jij je ook inzetten voor meer natuurlijke oplossingen voor klimaatveranderingen? Word dan klimaatbufferambassadeur in jouw provincie. Informeer bij de Natuur en Milieufederatie bij jou in de buurt.

Groningen                           Friesland                               Overijssel

Noord-Holland                   Flevoland                               Gelderland

Zuid-Holland                      Utrecht                                   Limburg

Zeeland                              Noord-Brabant

Tags: