Jaarverslag

Jaarverslag 2017

De wereld om ons heen is constant in verandering. Ook in 2017 zagen we een aantal ontwikkelingen die zorgen voor veranderingen in ons werkveld.

We kunnen er niet langer onderuit. We moeten echt werk gaan maken van de energietransitie in Nederland. De Natuur en Milieufederaties ontwikkelden diverse interventiemethodes om de transitie – met behoud van draagvlak – te versnellen. Hier zijn we in 2017 mee aan de slag gegaan.

Biodiversiteit
De afname van de biodiversiteit doet alle alarmbellen rinkelen. Daarom ondersteunen we in het hele land een verandering op gebiedsniveau van het boerenland zelf en helpen we bij het op gang te brengen van een natuurinclusieve landbouw.

Solide basis
Veranderingen in onze leefomgeving gaan steeds sneller en vragen om flexibele organisaties, met een solide basis. In 2017 hebben we met een programmatische aanpak gewerkt aan een grotere maatschappelijke impact en aan het toekomstbestendig maken van de 12 Natuur en Milieufederaties.

Download het jaarverslag 2017

Verder terugkijken? Download het jaarverslag 2016

“Klimaat is een dominant thema geworden in het publieke debat. Het is niet meer de vraag of we werk gaan maken van de energietransitie, maar hoe. ”

Annie van de Pas (netwerkdirecteur de Natuur en Milieufederaties)