Jaarverslag

Jaarverslag 2019

In 2019 hebben we hard gewerkt aan het mee ontwikkelen van de Regionale Energie Strategieën (RES) waar de federaties in 30 RES-regio’s aanhaakten of (nog) aanhaken.

Als partner in de Participatiecoalitie maken we ons hard voor het realiseren van 50% lokaal eigendom en een goede landschappelijke inpassing van duurzame energie.

Landbouw en klimaat

Ook hebben we vorig jaar veel gedaan op natuurinclusieve landbouw en op landbouw en klimaat. Zo hebben we Valuta voor Veen ontwikkeld, een mooie manier om CO2-uitstoot in de landbouw te verminderen.

Sluit de cirkel

Daarnaast doen we steeds meer op het versnellen van een circulaire samenleving. Vooral vanuit onze verbindende rol en ons brede netwerk knopen wij onderdelen van de keten aan elkaar om de cirkel tussen bedrijven, overheden, consumenten en andere stakeholders te sluiten

Postcode Loterij

En niet te vergeten: we hadden een unicum. Maar liefst twee extra projecten zijn toegekend door de Postcode Loterij. Energietuinen en Plan Boom, twee prachtige projecten waar we de komende jaren steeds meer resultaten van gaan zien.

Download het jaarverslag 2019

Verder terugkijken? Download het jaarverslag 2018

“In 2019 hebben we een hele goede inhoudelijke basis gelegd om een concrete bijdrage te leveren aan onze klimaat- en natuurdoelen in Nederland.”

Matthijs Nijboer (voorzitter de Natuur en Milieufederaties)