Jaarverslag

Jaarverslag 2018

We hebben in 2018 een mooi energieprogramma gedraaid waarbij we fors meer initiatieven hebben ondersteund. Daarnaast hebben we veel gedaan op natuurinclusieve landbouw en op landbouw en klimaat.

2018 stond voor een groot deel in het teken van het Klimaatakkoord. Wij hebben vol ingezet op een ambitieus akkoord waarbij
iedereen kan meedoen en we de transitie naar een duurzame samenleving inzetten. Het akkoord is nog niet gesloten, maar verschillende onderdelen zijn voor de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) in 2018 al richting werk in uitvoering gegaan. Zo zijn we volop bezig met de Regionale Energie Strategieën (RES) en haakten onze federaties aan bij een groot deel van de RES-regio’s.

Koolstofbank
Wij helpen een transitie in de landbouw op gang, bijvoorbeeld door het pilotproject met de koolstofbank (veenweide). Dit is een mooie manier om CO2-uitstoot in de landbouw te verminderen.

Circulaire Economie
Steeds meer NMF’s realiseren doelen op het thema Circulaire Economie. Vooral vanuit onze verbindende rol en ons brede netwerk knopen wij onderdelen van de keten aan elkaar om de cirkel tussen bedrijven, overheden, consumenten en andere stakeholders te sluiten.

Download het jaarverslag 2018

Verder terugkijken? Download het jaarverslag 2017

“Zowel landelijk als lokaal neemt onze betrokkenheid in het hart van de energietransitie toe.”

Annie van de Pas (netwerkdirecteur de Natuur en Milieufederaties)