Zonneweide ’t Veen is eerste partner Energietuinen Nederland

30 juni 2020

Zonneweide ’t Veen is eerste partner Energietuinen Nederland

Op de foto (van links naar rechts): Grietje Lenstra (Natuur en Milieufederatie Limburg), Ger Mennen (De Wiek 2.0), Jos Claessens (Landschap Horst aan de Maas), Geert Claessens (Reindonk Energie), Sandor Löwik (Natuur en Milieufederaties) en Theo van de Riet (Reindonk Energie). Foto: Jack Tillmanns

Met vier handtekeningen werd afgelopen zaterdag het partnerschap tussen Zonneweide ’t Veen en Energietuinen Nederland bekrachtigd in het Noord-Limburgse Griendtsveen. De Wiek 2.0 en Reindonk Energie, initiatiefnemers van de zonneweide op het voormalige sportpark, spreken hiermee de ambitie uit om op deze locatie hernieuwbare duurzame energieopwekking te realiseren en te beheren volgens de uitgangspunten van een Energietuin. Het zonnepark zal samen met de gemeenschap worden ontwikkeld, passend bij het landschap in combinatie met natuur, educatie en recreatie.

Met het project Energietuinen willen de Natuur en Milieufederaties laten zien dat energieopwekking van waarde kan zijn voor landschap en omgeving. De drie Energietuinen die worden aangelegd in Utrecht, Overijssel en Drenthe vormen hierbij de kern van het project. Naast deze drie locaties is Zonneweide ’t Veen nu de eerste partner die, op een wat kleinere schaal, dezelfde uitgangspunten hanteert.

Beweging

Het project Energietuinen, dat mede mogelijk wordt gemaakt dankzij een extra schenking van de Nationale Postcode Loterij, kent ook een uitgebreid traject van voorlichting, educatie, samenwerking en begeleiding. Hiermee willen de Natuur en Milieufederaties de betrokkenheid onder burgers versterken en de professionaliteit van de burgerbeweging vergroten. Sandor Löwik, programmacoördinator Energietuinen Nederland: “Met het partnerschap van Zonneweide ’t Veen versterken we de Energietuinen beweging. We kunnen van elkaar leren. Voor ons is het interessant om te zien hoe ze in Griendtsveen sociaal maatschappelijke functies, zoals een dagbesteding, willen combineren met kleinschalige voedselproductie en het zonneveld. De NMF’s hebben daarentegen weer veel kennis en expertise op het gebied van ecologische inrichting en educatie.”

Natuur onder de loep

Het partnerschap werd zaterdag afgetrapt met een eerste ecologische inventarisatie op het terrein. Met deze ‘natuurwerkplaats’ georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Limburg nam een groep natuurkenners de huidige stand van de flora en fauna onder de loep. Zo is er bijvoorbeeld gesproken om meer variatie aan te brengen in de haag door de aanplant van meidoorn en fruitsoorten. Binnenkort zullen meerdere lokale natuurorganisaties worden uitgenodigd om mee te denken over een ecologisch ontwerp.

Zonnepark met beleving

Zonneweide ’t Veen gaat straks ruimschoots in de energiebehoefte van heel Griendtsveen voorzien, hiermee wordt het dorp na ruim 100 jaar weer energieneutraal. Inwoners, bedrijven en organisaties uit Griendtsveen krijgen de mogelijkheid om als co-producent te participeren en hun eigen groene stroom met de 5.000 zonnepanelen op te wekken. Bijzonder aan het initiatief is dat de oude kantine en de parkeerplaats van het voormalige sportpark gebruikt gaan worden voor een groene dagbesteding. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid bij het beheren van de zonneweide, waarbij de ouderen uit de omgeving hun eigen maaltijden bereiden met groenten uit de tuin. Ook zijn er plannen voor het verzorgen van groene workshops.

Tags: