Reportage laat zien: volop kansen voor vergroening van bestaande zonneparken

11 juli 2023

Reportage laat zien: volop kansen voor vergroening van bestaande zonneparken

Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) en Grunneger Power (GP) hebben de handen ineengeslagen in het project ‘Ecologie op coöperatieve zonneparken’. Met dit initiatief willen ze de bestaande zonneparken in Nederland transformeren tot natuurrijke plekken waar duurzame energieopwekking samengaat met biodiversiteit.

Lees de reportage (pdf)

Dit initiatief sluit aan bij onze visie die we samen met Wageningen University & Research (WUR) uiteen hebben gezet in de Position Paper ‘Verder met energieopwekking op land’. De reportage die we hier presenteren is een waardevolle aanvulling op deze inzichten en richt zich specifiek op het vergroten van biodiversiteit in combinatie met energie op land-projecten.

Het project ‘Ecologie op coöperatieve zonneparken’ brengt een diverse groep experts, vrijwilligers en energiecoöperaties samen om maatregelen te ontwikkelen, die de ecologische waarde van zonneparken vergroten. Door het delen van kennis en praktijkervaring willen ze anderen inspireren om dit voorbeeld te volgen. Drie coöperaties, SunBrouck, Glimmen en Vierverlaten, hebben zich als pioniers aangesloten bij het project en werken aan de ecologische inrichting van hun bestaande zonneparken. Hoewel er geen standaardformule is, laten de eerste resultaten zien dat de biodiversiteit op deze locaties langzaam maar zeker toeneemt. Met een combinatie van deskundige begeleiding, experimenten en het delen van kennis, hopen de initiatiefnemers een groenere toekomst te creëren waar duurzame energieopwekking en biodiversiteit hand in hand gaan.

Duurzame energieopwekking en biodiversiteit gaan hand in hand

Ontdek in onderstaande reportage hoe het project ‘Ecologie op coöperatieve zonneparken’ de biodiversiteit in bestaande zonneparken vergroot. Hierin lees je over de praktijkervaringen en maatregelen die SunBrouck, Glimmen en Vierverlaten hebben genomen om hun zonneparken om te vormen tot natuurrijke omgevingen. Het project is gebaseerd op ecologische kennis en samengesteld in samenwerking met experts. Deze initiatieven laten zien dat duurzame energieopwekking en biodiversiteit samen kunnen gaan.

Lees de reportage

Deze reportage is een initiatief van het Loket Energie & Natuur, dé kennisplek en ideeënmotor van de Natuur en Milieufederaties voor biodiversiteit in zonne- en windparken op land.