In debat: burgerparticipatie en de energietransitie

13 maart 2023

In debat: burgerparticipatie en de energietransitie

In het kader van de komende verkiezingen op 15 maart, is er vanuit Omgevingsweb/Klimaatweb een online debat georganiseerd. Centraal hierin staat de vraag: hebben we wel voldoende aandacht voor het platteland, het ommeland van de stad en randwijken/gemeenten? Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties, neemt plaats aan tafel en deelt onze visie op de rol van burgers in de energietransitie. Vanaf vandaag is dit debat terug te kijken via onderstaande afbeelding.

Debat burgerparticipatie energietransitie omgevingsweb

Als burger hebben we allemaal het recht om te stemmen bij de Provinciale Staten– en waterschapsverkiezingen. Dat is belangrijk, want daarmee kunnen we onze stem laten horen. Bijvoorbeeld over de energietransitie waar we middenin zitten. Maar hoe betrokken zijn we verder eigenlijk als burgers? Er speelt genoeg in de provincies en als inwoners hebben we allemaal te maken met de gevolgen van gemaakte beslissingen. Denk aan de plaatsing van zonnevelden en windmolenparken, maar ook aan de vergroening en het behoud van natuur en biodiversiteit. In dit debat praat Annie van de Pas (netwerkdirecteur Natuur en milieufederaties) over burgerparticipatie binnen de klimaattransitie. Hoe zorgen we dat burgers meeprofiteren van projecten op het gebied van energietransitie? Hoe wordt de natuur meegenomen in de afwegingen? En welke rol speelt de RES (Regionale Energie Strategie) daarin?

Beluister het hier:

Debat bekijken