Hulpmiddel voor gemeenten bij energietransitie

1 juli 2019

Handreiking biedt gemeenten praktisch hulpmiddel bij energietransitie

De Natuur en Milieufederaties en Energie Samen brengen vandaag de handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’ uit. De handreiking biedt gemeenten veel handvatten om een belangrijk onderdeel van de energietransitie voor elkaar te krijgen. In de handreiking staan veel praktische adviezen en voorbeelden, met de focus op een zorgvuldig proces en sturen op lokaal eigendom.

Met draagvlak

De uitgave geeft handen en voeten aan één van de vraagstukken in het Klimaatakkoord van afgelopen vrijdag; hoe gaan we de energietransitie ook echt voor elkaar krijgen, sámen met de bevolking en met draagvlak. De Natuur en Milieufederaties en Energie Samen nemen de handschoen op en willen daar een belangrijke bijdrage aan leveren; onder andere met de handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’.

Wij hebben nog meer hulpmiddelen ontwikkeld voor gemeenten en energiecoöperaties.