Factsheets: dit is het belang van Wind Op Land

28 juli 2021

Factsheets: dit is het belang van Wind Op Land

Windenergie is één van de belangrijkste duurzame energiebronnen. Windmolens, zowel op zee als op land, zijn onmisbaar. Het plaatsen van turbines leidt tot veel discussie in de samenleving. Daarom is het extra belangrijk om alle feiten goed op een rij te hebben. 

Antwoord op vragen rondom windenergie

Om onze klimaatdoelstellingen op tijd te halen, moeten we energiebronnen als aardgas en kolen vervangen door duurzame bronnen zonder uitstoot. Om antwoord te geven op vragen die spelen rondom windenergie op land, hebben Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Milieudefensie en Greenpeace gezamenlijk een aantal factsheets over Wind op Land opgesteld:

Meer over Wind Op Land lees je op deze pagina.