Duurzame energie én natuur in Energietuin de Noordmanshoek

6 januari 2020

Energietuin de Noordmanshoek: een plek waar duurzame energieopwekking en natuur samenkomen!

Samen met de gemeente Olst-Wijhe, Stichting de Noordmanshoek en Wageningen University (WUR) ontwikkelde Natuur en Milieu Overijssel een uniek concept: één van de eerste Energietuinen van Nederland. Het is de bedoeling dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie.

Ten noorden van Wijhe, tussen de spoorlijn Zwolle-Deventer en de IJsseldijk, ligt De Noordmanshoek: een open gebied van 25 hectare. In het verleden werd het aangekocht als bedrijventerrein, maar nooit zo ingevuld. Nu wordt het gepacht door boeren. Een groep actieve bewoners, nu verenigd in Stichting De Noordmanshoek, werkt al sinds 2015 aan een plan voor een duurzame invulling van het gebied. Inmiddels is de kogel door de kerk voor één van de eerste Energietuinen van Nederland.

Een Energietuin? Een Energietuin!

Een energietuin is een plek waar duurzame energieopwekking op creatieve wijze in de openbare, groene ruimte wordt ingepast. Het oorspronkelijke plan van de stichting, waar een zonnepark van 6,5 hectare al onderdeel van was, paste erg goed bij het concept ‘Energietuin’. Het landelijke project Energietuinen Nederland is daarom betrokken om het gebied gezamenlijk vorm te gaan geven tot één van de drie eerste Energietuinen van ons land. Volgens het huidige plan wordt De Noordmanshoek ingericht als landgoed met onder andere een voedselbos, een tuinderij, een boomgaard en een havezate in de vorm van een aantal woningen. De Energietuin wordt een plek speciaal voor de inwoners van Olst-Wijhe: waar je kunt wandelen, waar kinderen kunnen spelen en waar zelfs wat te leren valt over natuur en energie.

Plattegrond Energietuin Noordmanshoek
Voorlopige indeling voor Energietuin de Noordmanshoek (Bron: Stichting de Noordmanshoek)

Energietuinen Nederland

Niet alleen in Olst-Wijhe, maar ook in Assen en Montfoort staan er Energietuinen op de planning. De bedoeling is dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie. Een uitgebreid traject van voorlichting maakt onderdeel uit van het project, om zo de betrokkenheid onder burgers te versterken en de professionaliteit van lokale energie-initiatieven te vergroten. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een extra schenking van de Nationale Postcode Loterij.

Lees meer

Tags: