Energieboswachters bezoeken natuurrijke energieprojecten

13 juli 2023

Energieboswachters bezoeken natuurrijke energieprojecten

Zo’n dertig Energieboswachters uit het hele land gingen op bezoek bij twee locaties in Gelderland, waar wind- en zonne-energie gecombineerd wordt met natuurontwikkeling.

excursie Energieboswachters
Energieboswachters zijn opgeleid om op vrijwillige basis mee te helpen om wind- en zonneparken in Nederland biodiverser te maken. Een aantal van hen bezochten twee energieprojecten in Gelderland (Foto: Kees Beekmans/VRBLD)

Bij Windpark Deil is een rij windturbines meteen naast de snelweg geplaats. Hans Adams van energiecoöperatie Betuwewind vertelt hoe hun leden in de toekomst ‘eigen’ goedkope stroom kunnen ontvangen en hoe er jaarlijks €600.000 beschikbaar is voor projecten in de omgeving. De coöperatieleden hebben mee geïnvesteerd in een elektrisch laadpunt voor vrachtauto’s, waarmee de dijkversterking vlakbij kan plaatsvinden zonder stikstofuitstoot.

Windturbines en natuur

Maar hoe zit het dan met de natuur? Want enkele turbines staan ín natuurgebied het Broek, en enkele meteen ernaast. Lotte Rippen van Staatsbosbeheer legt uit hoe dat is opgelost. Bijvoorbeeld met een nieuw plasdrasgebied voor vogels, die ver genoeg van de turbines is om slachtoffers te voorkomen. Tijdens een wandeling door het gebied vragen de vers opgeleide Energieboswachters haar het naadje van de kous over het vegetatiebeheer en het beheer van de Eendenkooi in het gebied.

Natuurlijk ingericht

Na de middag bezoeken de Energieboswachters de Lingemeren, waar medewerkers van K3Delta hen ontvangen. K3Delta doet hier aan zandwinning, waardoor er nu waterplassen liggen. K3Delta doet dat bewust op zo’n manier dat een parkachtig landschap ontstaat met ruimte voor recreatie en natuur. De zandwinning wordt zo uitgevoerd dat de plas aan de rand slechts geleidelijk dieper wordt en een brede oeverzone wordt natuurrijk ingericht.

Drijvend zonneveld en natuur

Aanleiding voor het bezoek aan deze locatie is het drijvend zonneveld dat hier in 2022 is aangelegd. Een drijvend zonneveld hoeft, zo vertelt Marloes Sprong-Ariëns, geen negatieve ecologische effecten te hebben. Studies wijzen uit dat in plassen (veel) dieper dan 10 meter de waterkwaliteit en ecologie goed blijven. Voorwaarde is wel dat er aandacht is voor voldoende lichttoetreding. De ecologische ontwikkeling op de langere termijn wordt bij een aantal drijvende zonnevelden in de gaten gehouden. De drijvende panelen bieden schuilgelegenheid voor vissen, maar ook een rustplek voor veel vogels. Dat is mooi om te zien, al blijkt de vogelpoep op de zonnepanelen een uitdaging.

Evert Obdeijn, Energieboswachter van de 2022-lichting, vertelt hoe zijn coöperatie eCoBuren binnenkort gaat meehelpen met het werven van deelnemers voor een obligatielening. Daarmee kunnen mensen meeprofiteren van de opbrengsten van het drijvend zonneveld en speelt K3Delta weer middelen vrij voor nieuwe investeringen in de omgeving.

Aan de slag

Na de geslaagde excursiedag, staan de Energieboswachters te popelen om in de eigen omgeving mee te denken met en te werken aan natuurinclusieve energieprojecten.

Bekijk meer info over wat Energieboswachters doen en hoe je met ze in contact kunt komen op Energieboswachter.nl