Energieboswachter in het zonnetje

26 oktober 2023

Energieboswachter in het zonnetje

Energieboswachter Essenbos

Ken jij onze Training Energieboswachter al? Dit jaar én vorig jaar volgden zo’n 220 betrokken mensen deze training, en zij mogen zichzelf sindsdien Energieboswachter noemen. Zo ook Evert Obdeijn, bestuurslid en medeoprichter van Energiecoöperatie eCoBuren en initiatiefnemer voor zonnepark Essenbos. Nieuwsplatform Energeia bracht een bezoek aan de locatie waar het zonnepark gerealiseerd zal worden, en zette dit project in het zonnetje.

Op bovenstaande foto zie je Evert wijzen naar het gebied waar zonnepark Essenbos zal worden gerealiseerd. Vorig jaar volgde hij de training, en als verse Energieboswachter pakt hij het meteen groots aan. Het energiepark zal zijn plek vinden op 10 hectare landbouwgrond, waarbij zonnepanelen met natuur worden gecombineerd. Als Energieboswachter zorgt Evert ervoor dat omwonenden en de natuur worden betrokken bij, en geïntegreerd in het project. Op die manier komen alle belangen samen, en wordt er ook samen gewerkt aan een oplossing die een positief effect heeft op zowel de energietransitie, als de natuur en de omwonenden.

Verschillende belangen samenbrengen op één locatie

Energieopwekking is zo’n onderwerp waarbij veel verschillende belangen samenkomen. Zo is versnelling van de energietransitie nodig om de klimaatdoelen te behalen. De aanbouw van zonne- en windparken is dus hard nodig. Aan de andere kant staat de natuur in Nederland steeds meer onder druk. De gevolgen: natuurlijke leefomgevingen van diersoorten verslechteren, de soortenrijkdom neemt af en de populaties van veel diersoorten lopen terug. De natuur mag dus absoluut niet wijken voor het aanleggen van zonneparken. (Spoiler: gelukkig is dat ook niet nodig.) En dan zijn er nog omwonende van het gebied waar zonne- en windparken worden gerealiseerd. Ook zij hechten vaak belang aan het behoud van de natuur, maar ook bijvoorbeeld aan landschapbehoud.

Of deze belangen tegenstrijdig zijn? Integendeel! Want wind- en zonneparken kunnen júist dienen als versterkend middel op al deze vlakken. Denk aan zonneparken waarbij door bodemverbetering meer planten en insecten zich in het gebied kunnen vestigen. Of de aanleg van plasdras-gebieden binnen nieuwe windprojecten; de natuurlijke habitat voor veel vogels. Het versnellen van de energietransitie is dus zeker niet per definitie van slechte invloed op de biodiversiteit; duurzame energieprojecten bieden juist kansen voor de Nederlandse natuur. Zo zegt ook Gerben de Vries, coördinator van de Training Energieboswachter: “We willen de energietransitie versnellen maar ook de natuur beschermen en het landschap behouden.” Er zijn al mooie voorbeelden van oplossingen waarbij energieopwekking en natuurversterking juist hand in hand gaan, zoals bijvoorbeeld zonnepark Essenbos.

Training Energieboswachter

Om dit soort projecten zo te realiseren dat alle belangen samenkomen, zijn Energieboswachters opgeleid. Zij treden op als gesprekspartner voor ontwikkelaars en beleidsmakers, om zo alle belangen op tafel te leggen en de verschillende partijen met elkaar te verbinden. Daarmee wordt een hoop impact gecreëerd. Door juist te kiezen voor verbinding in plaats van polarisatie, kunnen we namelijk de grootste stappen maken op alle fronten.

Op dit moment zijn er zo’n 220 Energieboswachters in Nederland. Dit zijn bijvoorbeeld leden van lokale groene burgerinitiatieven, zoals Evert, die binnen energieprojecten zoveel mogelijk draagvlak creëren voor de natuur en de omgeving. Maar ook bijvoorbeeld omwonenden van nieuwe energieprojecten sluiten aan bij de training, om te leren hoe je bij zo’n project de belangen van de omwonenden kunt laten meenemen in de projectplannen.

Op deze pagina lees je meer over de training. Wanneer de nieuwe trainingsdata bekend zijn, zul je die ook daar vinden. Zit je zelf met een vraagstuk waarbij je de hulp van een Energieboswachter goed kunt gebruiken? Vul dan het formulier in via onderstaande knop. We zullen dan contact met je opnemen en kijken of er een Energieboswachter is die jou kan adviseren.

Contact opnemen met een Energieboswachter

 

Wil je het hele artikel lezen? Als abonnee van Energeia kan dat via deze link.

Meer informatie over de Training Energieboswachter? Neem contact op!

Profiel Gerben de Vries

Gerben de Vries

Programmaleider Klimaat & Energie