Energieboswachters succesvol opgeleid tot ‘bewakers’ van natuurinclusieve wind- en zonneparken

1 augustus 2022

Energieboswachters succesvol opgeleid tot ‘bewakers’ van natuurinclusieve wind- en zonneparken

Energieboswachters in de provincie Gelderland.

Onze training Energieboswachter blijkt een landelijk succes. De training is in 2021 opgezet door de Brabantse Milieufederatie en ondertussen zijn er al tientallen Energieboswachters opgeleid. Het doel is een betere inzet van lokale gebiedskennis bij de ecologische inpassing van nieuwe wind- en zonneparken. Vanwege het grote succes is de training opgeschaald en werd de training in vijf provincies gegeven: Utrecht, Gelderland, Friesland, Zeeland en Noord-Brabant. 

Energieboswachters waken als burgerexperts over het natuurinclusief realiseren van een wind- of zonnepark. Ze dragen bij aan een natuurinclusieve energietransitie. Ze zijn onmisbare gesprekspartners voor projectontwikkelaars, gemeenten en energiecoöperaties die aan de slag willen met het opwekken van duurzame energie.

Naar onze projectpagina over Energieboswachters

Veel vraag naar onze training

Er zijn zo’n negentig Energieboswachters actief in Nederland. Het is een groeiend netwerk van burgerexperts die met elkaar in contact staan en samen (lokaal) aandacht vragen voor de natuurinclusieve energietransitie. We zien dat er steeds meer belangstelling is naar de training. Op dit moment is er een trainingsronde afgerond in vijf provincies, maar daar willen we het zéker niet bij laten! De training blijkt een doorslaand succes en Nederland kan nog veel meer Energieboswachters gebruiken. Daarom onderzoeken we of er een nieuwe reeks trainingen (begin 2023) mogelijk is. Heb jij interesse om daaraan deel te nemen en wil je als eerste geïnformeerd worden als het zover is? Geef dan alvast je contactgegevens aan ons door.

Naar de voorinschrijving

Energieboswachters in Lopikerwaard (Utrecht)

Wat kun je als Energieboswachter?

Als Energieboswachter weet je hoe je een lokaal wind- of zonproject analyseert en hoe je kansen of bedreigingen voor de biodiversiteit aankaart. Ook leer je kritisch kijken naar biodiversiteit en geef je concrete aanbevelingen om de biodiversiteit te verhogen. Door de training leer je de kennis in de praktijk te brengen, door bijvoorbeeld aan te schuiven bij participatiebijeenkomsten van gemeenten of projectontwikkelaars. Daarnaast weet je als Energieboswachter met je lokale kennis de juiste prioriteiten te stellen en extra binding te creëren met de lokale gemeenschap.