Digitale Groenlunch over natuurlijke klimaatbuffers

14 mei 2020

Natuurlijke Klimaatbuffers: meer veiligheid met meer natuur!

We lezen erover en ervaren het zelf aan den lijve. Klimaatverandering bedreigt onze veilige en mooie leefomgeving.

Om ons land te beschermen wordt vaak als eerste gedacht aan hogere dijken of grotere gemalen. Er is echter meer mogelijk dan alleen technische oplossingen. Een oplossing die naast aan meer veiligheid ook bijdraagt aan meer biodiversiteit, een aantrekkelijker landschap en een gezondere leefomgeving. Hoe dan? Met Natuurlijke Klimaatbuffers. Met méér natuur ons land beschermen tegen klimaatverandering, het kan! Natuur als golfslagbreker, als CO2 opslag, als groene airco, als natuurlijke spons, als beschermende vooroever van dijken of als waterberging, er zijn zoveel mogelijkheden.

Voorbeelden uit de praktijk

In de digitale, interactieve GroenLunch van de FMF nemen sprekers Matthijs Nijboer (Natuur en Milieufederaties) en Chris Bakker (It Fryke Gea) je graag mee in de boeiende wereld van Natuurlijke Klimaatbuffers. Zij vertellen over de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK), geven uitleg over zes typen klimaatbuffers en laten inspirerende werkende voorbeelden uit de praktijk zien.

Kijk hier de GroenLunch terug!

De Groenlunch wordt technisch verzorgd door GeoCast Media.