220 kersverse Energieboswachters waken over natuur bij wind- en zonneparken

8 juni 2023

220 kersverse Energieboswachters waken over natuur bij wind- en zonneparken

Training Energieboswachter 2023

Opgeleide burgerexperts die waken over de biodiversiteit in nieuwe wind- en zonneparken, oftewel: Energieboswachters. Daarvan is Nederland er gisteren zo’n 130 rijker geworden. De landelijke Training Energieboswachter die vanuit de Natuur en Milieufederaties in acht provincies werd gegeven, is gisteravond feestelijk afgesloten met het uitreiken van de welverdiende certificaten. Het goudmijntje waaruit projectontwikkelaars en beleidsmakers van wind- en zonneparken waardevolle gebiedskennis kunnen putten is hiermee gegroeid naar een netwerk van zo’n 220 Energieboswachters door het hele land. Het netwerk van Energieboswachters bestaat uit leden van lokale groepen die zich vrijwillig inzetten voor duurzaamheid en de kwaliteit van hun leefomgeving, leden van energiecoöperaties, mensen die actief zijn bij natuur- en landschapsorganisaties en uit andere betrokken burgers.

 

Zo’n 130 nieuwe Energieboswachters namen gisteravond hun certificaat in ontvangst

Klimaatdoelen halen

Om de klimaatdoelen in Nederland te behalen, is het meer dan ooit nodig om écht vaart te zetten achter de energietransitie. Wind- en zonneparken zijn daarbij een onmisbaar puzzelstukje. Zonder een zorgvuldige inpassing zetten die projecten extra druk op lokale flora en fauna, maar er liggen ook veel kansen om bij te dragen aan natuurherstel en -versterking.

Energieboswachters dragen zorg voor een zorgvuldig ontwerpproces, waarbij de lokale gebiedskennis ten volle wordt benut. Het steeds groter wordende netwerk aan Energieboswachters maakt het realiseren van natuurinclusieve energieprojecten steeds gangbaarder. Dat zorgt voor betere plannen en meer animo in de omgeving van nieuwe projecten, en brengt het behalen van de klimaatdoelen dus een stap dichterbij.

Enthousiasme onder de Energieboswachters

Een van deze kersverse Energieboswachters is Jimme Zoete uit Groningen. Zoete is enthousiast over zijn nieuwe titel: “De energietransitie is alleen toekomstbestendig als die ook natuurinclusief is. Dat moeten we samen doen. Door de Training Energieboswachter is dit bereikbaar voor veel mensen door heel Nederland.”

Ook Jos van Betuw uit Hulhuizen ziet volop kansen: “Met deze kennis kan ik zon- en windprojecten voortaan beter beoordelen op ecologische kwaliteit en advies geven voor verbeteringen. Ik kan ook gerichter inbreng geven voor vernieuwing van het gemeentelijk biodiversiteitsbeleid. Hopelijk leidt dat tot betere plannen!”

Kennis delen

Projectontwikkelaars en beleidsmakers kunnen na het afronden van de training in contact komen met de Energieboswachters. Zo ontstaat er een brug tussen vraagstukken en oplossingen – en dus tussen energieprojecten en biodiversiteitsherstel. Wil je meer weten over het project of in contact komen met een van de Energieboswachters? Klik dan op onderstaande knop.

Over de Training Energieboswachter

Tags: