Impact maken, daar doen we het voor

15 mei 2023

Blog | Impact maken, daar doen we het voor

Door Has Bakker

“Met beperkte middelen zoveel mogelijk positieve effecten realiseren voor mens & milieu.”

Dat is waar impactgedreven werken op neerkomt. Het maken van impact is binnen de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) onze belangrijkste missie. Al geruime tijd zijn wij als organisatie op reis om onze impact te vergroten en die impact die we maken te meten en hierover te communiceren.

Impact maken en meten

Impactmanagement is een manier van werken, sturen en verantwoorden die is ontstaan in de ontwikkelingssamenwerking. Want in tegenstelling tot het bedrijfsleven, is het in de wereld van de ngo’s en goede doelen een stuk complexer om de relatie tussen oorzaak en gevolg van het handelen hard te maken. Productie-aantallen of financiële winst is goed te meten, maar de vraag in hoeverre bijvoorbeeld een trainingsreeks voor het opleiden van Energieboswachters of een initiatief om Energietuinen te ontwikkelen aantoonbaar leidt tot het tegengaan van klimaatverandering is nog best lastig. Toch vinden wij het belangrijk om juist deze vraag serieus op te pakken. Want zowel voor de interne organisatie als voor onze achterban, financiers, politiek en media is het belangrijk te onderzoeken welke waarde wij toevoegen en hoe wij deze kunnen laten groeien.

Impactreis

De NMF’s zijn nu een kleine 10 jaar met impactmanagement als prioriteit in de organisatie aan de slag. We maken daarbij gebruik van het My Impact-Model van Avance en zetten daarbij vooral in op drie sporen.

My Impact Model Avance

Ten eerste meten wij ieder jaar onze impact en publiceren wij dit in het Impactrapport. Voor 2022 is deze net verschenen. Aan het impactrapport ligt een uitgebreide vragenlijst ten grondslag die wij onder alle federaties in het land uitzetten. Ook bevragen wij externe stakeholders uit overheid, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven: wat vinden zij goed, wat waarderen zij en wat wensen zij de NMF’s toe? Deze blik van buiten is een cadeau voor de organisatie.

Ten tweede hebben wij het werken met een veranderstrategie (ook wel Theory of Change of ToC genoemd) geïntegreerd in de projecten en programma’s. In de jaarwerkplannen maar ook in de voorstellen die wij indienen komt onze inzet samen in een veranderstrategie. We laten hierin schematisch zien hoe we de resources inzetten, welke activiteiten we organiseren, tot welke ouputs dit leidt en welke directe en indirecte effecten we hiermee beogen. Bovenaan deze ToC staat de beoogde impact, bijvoorbeeld het versnellen van de energietransitie, met oog voor mens, natuur en omgeving. In het Impactrapport 2022 zijn enkele ToC’s te vinden.

Ten slotte besteden we aandacht aan het leren en ontwikkelen. Zelf had ik het genoegen om de Impactmanagement-opleiding bij Avance te kunnen volgen, maar ook intern organiseren we trainingen, workshops en brainstorms om collega’s mee te nemen in het impact denken.

Klaar voor een volgende impact-stap

Juist nu de klimaatcrisis en het biodiversiteitsverlies zo prominent op de agenda staan en tegelijk duurzame financiële middelen een uitdaging vormen, is het zaak een volgende stap te zetten in ons impactmanagement. Vragen die voor mij centraal staan: hoe meten we in ons impactrapport nog meer de effecten van ons handelen in plaats van de outputs? Hoe blijven wij met de hele organisatie en het hele jaar aandacht besteden aan de veranderstrategieën en niet alleen bij een project startup? En hoe houden we iedereen enthousiast om steeds te blijven denken en werken aan het vergroten van impact en het niet te voelen als een ‘moetje’?

Het zijn deze vragen die het zo leuk en interessant maken om met dit onderwerp bezig te zijn. Het is vooral niet te veel in één keer willen en samen blijven ontdekken. Ik hoor graag van je als jouw organisatie of initiatief ook met deze impactreis bezig is. Leren is immers een sleutelbegrip hierin.

Bekijk ons Impactrapport 2022

 

Neem contact op