Has Bakker

HasBakker

Has Bakker

Ik ga als Programmacoördinator Regionale Energie Strategieën (RES) aan de slag met de concretisering en uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Hierin werken we als Participatiecoalitie samen met de ngo’s Energie Samen, HIER, Buurkracht en LSA Bewoners.

De energietransitie is een van de belangrijkste, leukste en misschien ook wel taaiste vraagstukken waar we op dit moment mee te maken hebben. Ik voel een grote drive om hier samen met onze partners in de Participatiecoalitie aan te werken. Zo geven we handen en voeten aan de uitvoering van het Klimaatakkoord en bouwen we aan draagvlak in de omgeving.

Mijn doel als programmacoördinator RES is om de samenhang tussen de RES-regio’s te bevorderen, het projectteam te laten functioneren en om gezamenlijk zoveel mogelijk impact te halen met dit programma.

Naast mijn werk bij de Natuur en Milieufederaties ben ik ook gemeenteraadslid voor D66, waar ik me bezighoud met Ruimtelijke Ordening, Volksgezondheid, Sport en Participatie. De afgelopen 7 jaar werkte ik bij het adviesbureau TwynstraGudde aan samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector.

Profiel Has Bakker

Has Bakker

Programmacoördinator RES