Masterclasses over de natuurinclusieve energietransitie

Masterclasses over de natuurinclusieve energietransitie

De Natuur en Milieufederaties maken zich sterk voor een natuurinclusieve energietransitie. In het voorjaar van 2022 organiseren we een tweedelige masterclass voor ambtenaren en bestuurders over dit onderwerp. De masterclasses zijn gebaseerd op sterke voorbeelden uit de praktijk.

Wat?

 • Inhoud Masterclass 1: Natuurinclusief in de praktijk
  We zullen tijdens de eerste masterclass ingaan op goede voorbeelden waar we kunnen spreken van natuurinclusieve energietransitie en waar we nu dus mooie natuurinclusieve parken zien. We zullen het hebben over locatiekeuze, inrichting, ontwerp en beheer. Door de voorbeelden goed door te lichten kunnen we lessen trekken uit wat er al is gebeurd. Hiermee hopen we jullie te inspireren om jullie beleid eens goed te toetsen op haar natuurinclusieve aspecten.

  – Introductie en voorstellen
  – Belang van een natuurinclusieve energietransitie
  – Staat van de natuur in Nederland
  – Wat betekent ‘natuurinclusief’?
  – Voorbeeld: De Kwekerij (beheer en bodemkwaliteit)
  – Voorbeeld: Abdissenbosch (inrichting en inpassing)
  – Voorbeeld: Energietuinen (ontwerpproces en multifunctionaliteit)

 • Inhoud Masterclass 2: Aanjagen en regisseren
  De tweede masterclass zal gaan over welke instrumenten er lokaal kunnen worden ingezet door gemeenten om te zorgen dat energieprojecten ook meerwaarde leveren voor de natuur? Ook zal het gaan over het optimaal in de praktijk brengen van randvoorwaarden en criteria. Na de eerste masterclass zullen jullie namelijk meer weten over inrichting, beheer en locatiekeuze die alle drie erg belangrijk zijn in de natuurinclusieve energietransitie. De volgende stap is natuurlijk, ‘hoe breng je dit in de praktijk?’. Dat zullen we in deze tweede masterclass toelichten. Ook in deze masterclass willen we dit weer doen aan de hand van een aantal goede voorbeelden. We pakken ook uit deze voorbeelden de geleerde lessen en hopen jullie daarmee op weg te helpen richting een natuurinclusieve energietransitie.

  – Recap van de eerste masterclass
  – Voorbeeld: Wijk bij Duurstede (beoordelingssystemen en tenders)
  – Voorbeeld: Bronckhorst (beoordelingsystemen en co-creatie)
  – Voorbeeld: Landgoederenzone Veluwe (gebiedsprocessen)
  – Vooruitblik: RES 2.0 en ambities in de praktijk

 

Wanneer?

Deel 1 van de masterclass is op dinsdag 26 april, deel 2 op dinsdag 3 mei. Beide zijn van 15.00 – 17.00 uur.

Aanmelden

Meld je hieronder (gratis) aan voor deze masterclass. Je ontvangt een bevestiging van deelname in je mailbox.

Natuur in de RES

De Natuur en Milieufederaties maken zich sterk voor een natuurinclusieve energietransitie, zodat de energieplannen niet onnodig tot ecologische en landschappelijke schade leiden. Er zijn juist volop kansen de natuur en het landschap te ontzien of – liever zelfs – te versterken.

Lees verder over de natuurinclusieve energietransitie